Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu sự phân bố nồng độ trong tia phun bằng phương pháp quay phim cao tốc.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Bui Van Ga, Pham Xuan Mai, Nguyen Huu Huong, Ho Tan Quyen
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
Nơi đăng: Hội nghị Cơ học thủy khí toàn quốc năm 2003, Đà Nẵng
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
; Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 2003
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn