Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Caracterisation et comportement thermique de cloisons contenant un Materiau à Changement de Phase (MCP). Congrès Francais de Thermique, SFT 2003, Grenoble, France, 3-6 Juin 2003.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Maha AHMAD, Van Ga BUI , André BONTEMPS, Hébert SALLEE,Daniel QUENARD
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Nơi đăng: Hội nghị Cơ học thủy khí toàn quốc năm 2003; Số: 298-305;Từ->đến trang: ;Năm: 2003
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn