Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý môi trường công nghiệp.
walgreens prints coupons open free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: BUI VAN GA, NGUYEN NGOC DIEP, TRAN VAN NAM, BUI THI MINH TU, NGUYEN TRUNG DUNG
Nơi đăng: Tuyển tập Hội nghị Khoa học và Công nghệ Nam Trung Bộ và Tây Nguyên,
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
; Số: ;Từ->đến trang: 87-98;Năm: 2003
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn