Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Tính tóan tia phun LPG trong buồng cháy động cơ bằng phần mềm FLUENT.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả:  BUI VAN GA, TRAN THANH HAI TUNG, DUONG VIET DUNG, NHAN HONG QUANG
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Nơi đăng: Hội nghị Cơ học Thủy khí tòan quốc lần thứ 8, Hà Tiên; Số: ;Từ->đến trang: 108-114;Năm: 2004
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
ABSTRACT
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn