Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 3D unsteady turbulent flow analysis in a Francis turbine runner at nominal and off-design operating conditions.
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PHAM THI KIM LOAN, BUI VAN GA
Nơi đăng: Vietnam Journal of Mechanics, vol. 26
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
; Số: 3;Từ->đến trang: 148-156;Năm: 2004
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn