Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Calculation of Velocity Field of LPG Jet in Combustion Chamber of GDI Engine Under Effect of Admission Gas Flow.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: BUI VAN GA, NHAN HONG QUANG, PHAM THI KIM LOAN
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội Nghị Cơ Học Thủy Khí Toàn Quốc năm 2005. Hạ Long; Số: ;Từ->đến trang: 99-106;Năm: 2005
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn