Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Calculation of Stratified Charge Combustion in LPG Direct INjection Spark Ignition Engine.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, PHAM XUAN MAI, NGUYEN HUU HUONG
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Nơi đăng: Paper 040, International Conference on Automotive Technology for Vietnam, ICAT 2005 Hanoi
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 2005
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn