Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Xác định kích thước van cung cấp biogas cho động cơ hai nhiên liệu biogas/diesel nhiều xi lanh cỡ lớn.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: BUI VAN GA, LE MINH TIEN, TRUONG LE BICH TRAM, TRAN THANH HAI TUNG
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
; Số: 3(32);Từ->đến trang: 24-31;Năm: 2009
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn