Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,477,643

 Xe buýt sạch cỡ nhỏ chạy bằng khí dầu mỏ hóa lỏng LPG phù hợp với điều kiện Việt Nam.
marriage affairs open i want an affair
viagra coupon copay cards for prescription drugs free discount prescription card
Chủ nhiệm:  Bùi Văn Ga; Thành viên:  
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Số: B01-17-01TĐ ; Năm hoàn thành: 2003; Đề tài cấp Bộ trọng điểm; Lĩnh vực: Kỹ thuật

marriage affairs all wife cheat i want an affair
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn