Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,478,460

 Quy hoạch tuyến giao thông cộng cộng thí điểm cho Thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm:  Bùi Văn Ga; Thành viên:  
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Số: Đề tài cấp Thành phố ; Năm hoàn thành: 2004; Đề tài cấp Thành phố; Lĩnh vực: Kỹ thuật© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn