Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,670,307

 Xe chở rác cỡ nhỏ chạy bằng khí dầu mỏ hóa lỏng LPG.
coupons for prescriptions discount coupons for prescriptions coupons for cialis 2016
Chủ nhiệm:  Bùi Văn Ga; Thành viên:  
Số: Đề tài cấp Thành phố ; Năm hoàn thành: 2006; Đề tài cấp Thành phố; Lĩnh vực: Kỹ thuậtmarriage affairs open i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn