Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,477,522

 Nghiên cứu lập đề án xây dựng Viện nghiên cứu ứng dụng khoa học-công nghệ Đà Nẵng.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
Chủ nhiệm:  Bùi Văn Ga
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
; Thành viên:  
Số: Đề tài cấp Thành phố ; Năm hoàn thành: 2006; Đề tài cấp Thành phố; Lĩnh vực: Chưa xác định© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn