Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,478,166

 Mô phỏng mối quan hệ giữa nồng độ bồ hóng và nồng độ oxit nito trong quá trình cháy khuếch tán
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
losartankalium krka bivirkninger crownlimos.ca losartan
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
Chủ nhiệm:  Bùi Văn Ga; Thành viên:  
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Số: Đề tài cấp Nhà nước ; Năm hoàn thành: 2008; Đề tài cấp Nhà nước; Lĩnh vực: Kỹ thuật© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn