Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,622,364

 Sử dụng biogas để chạy động cơ diesel cỡ nhỏ.
viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
losartankalium krka bivirkninger go losartan
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
Chủ nhiệm:  Bùi Văn Ga
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
; Thành viên:  
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Số: Đề tài cấp Thành phố ; Năm hoàn thành: 2008; Đề tài cấp Thành phố; Lĩnh vực: Kỹ thuậtClip máy kéo lưỡng nhiên liệu diesel/biogas
Quá trình cháy của động cơ Biogas
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn