Vũ Hà Tuấn Anh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,254,518

 
Mục này được 26721 lượt người xem
Họ và tên:  Vũ Hà Tuấn Anh
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  28/05/1974
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Ninh Bình
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Khoa học máy tính; Tại: Đại học Bách Khoa Tp.HCM
Đơn vị công tác: Khoa Thống kê - Tin học; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2004; Chuyên ngành: Khoa học máy tính; Tại: Đại học Bách Khoa Tp.HCM
Dạy CN: Khoa học máy tính, Tin học quản lý, Hệ thống thông tin quản lý, Quản trị hệ thống thông tin
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: English
Địa chỉ liên hệ: 449 Ông Ích Khiêm, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3950885; Mobile: +84903887992
Email: vuhatuananh@gmail.com; anh.vht@due.edu.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Công tác:
2008 - đến nay: Giảng viên Khoa Thống Kê Tin Học, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
2006 - 2008: Trưởng dự án CNTT, Công ty Softech, Sở Bưu Chính Viễn Thông Đà Nẵng
2004 - 2006: Chuyên viên CNTT, Bưu Điện Tp.HCM
1998 - 2004: Trưởng dự án CNTT, Công ty Tin Học Bưu Điện Tp.HCM (NetSoft)

Giảng dạy:
2013 - 2015: Giảng viên Trường Đại học FPT Đà Nẵng
2006 - 2008: Giảng viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM
2006 - 2008: Giảng viên Lập trình viên quốc tế Softech-Aptech Đà Nẵng
2003 - 2006: Giảng viên Lập trình viên quốc tế FPT-Aptech Tp.HCM

Hướng dẫn sinh viên: https://icpc.baylor.edu/ICPCID/P3SIW9M64YRK
2018: Hướng dẫn sinh viên thi Olympic Tin học Toàn quốc tại Hà Nội đạt giải BA
2018: Hướng dẫn sinh viên thi Olympic Tin học Toàn quốc tại Hà Nội đạt giải Khuyến Khích
2018: Huấn luyện đội tuyển sinh viên thi lập trình ACM/ICPC Miền Trung đạt giải Khuyến khích
2017: Hướng dẫn sinh viên thi Olympic Tin học Toàn quốc tại TPHCM đạt giải Khuyến Khích
2017: Huấn luyện đội tuyển sinh viên thi lập trình ACM/ICPC TP Đà Nẵng đạt giải NHÌ
2016: Hướng dẫn sinh viên thi Olympic Tin học Toàn quốc tại Nha Trang đạt giải Khuyến Khích
2015: Hướng dẫn sinh viên thi Olympic Tin học Toàn quốc tại Hà Nội đạt giải BA

Học tập:
2002 - 2004: Thạc sĩ Khoa Khoa học máy tính, Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM
1993 - 1998: Kỹ sư Khoa Khoa học máy tính, Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM

Học tập chuyên ngành:
2017: School on Artificial Intelligence and Collective Intelligence (IEEE SMC Technical Committee)
2005: Strategic Thinking Skills, Report Writing & Presentation Skills, Organizational Skills, Team Building Skills, Communications Skills, Negotiation Skills, Effective Meeting Organization Skills (University of Economics Ho Chi Minh City - Institute of Development Economics Research)
2005: Ultimate Hacking (Foundstone, Inc)
2004: CMM-Software Engineering-Management Train the Trainer (Motorola)
2004: International Board Standards For Training, Performance, Instruction (FPT - Aptech Center)
2002: Software Engineering-Project Management Software Development (Pacific Links Foundation)
2002: Software Design & Development for Vietnam-Ho Chi Minh (The Association for Overseas Technical Scholarship Japan)
2002: CCNA - Cisco Career Certifications (Cisco Systems, Inc)
2001: IP & ATM (Telecom National Institute - France)
2000: Oracle Designer/2000

Dự án đã thực hiện:
2006: eHospital, hệ thống điều hành bệnh viện
2004: COS, hệ thống điều hành doanh nghiệp, triển khai tại NetSoft, Bưu Điện Tp.HCM và nhiều đơn vị trên địa bàn Tp.HCM
2001: NetPost, hệ thống chuyển tiền nhanh và các dịch vụ bưu chính, triển khai 200 bưu cục trên địa bàn Tp.HCM
2000: HotReport, hệ thống báo cáo nhanh số liệu sản xuất kinh doanh, triển khai 30 đơn vị thành viên thuộc Bưu Điện Tp.HCM
2000: Hệ thống thông tin 1080, hỗ trợ khai thác thông tin Đài 1080 tại 125 Hai Bà Trưng, Tp.HCM
1999: Investment, hệ thống quản trị kế hoạch tại Công ty Công trình Bưu Điện Tp.HCM
1998: MedicShop, hệ thống quản lý kinh doanh vật tư y khoa Công ty Triều Hải

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng hệ thống tư vấn chọn học phần tín chỉ cho sinh viên Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Vũ Hà Tuấn Anh. Mã số: T2015-04-49. Năm: 2015. (Oct 19 2016 10:29AM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Ứng dụng hệ thống Moodle vào việc xây dựng phân hệ quản lý lịch thi học kỳ cho sinh viên học chế tín chỉ. Chủ nhiệm: Vũ Hà Tuấn Anh. Mã số: Đ2013-04-30-BS. Năm: 2014. (Jan 14 2015 7:43AM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu các giải thuật lập trình ràng buộc và ứng dụng giải tối ưu bài toán xếp lịch thi học kỳ Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Vũ Hà Tuấn Anh. Mã số: T2010-40-33. Năm: 2011. (Jan 27 2011 8:38AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Xây dựng phân hệ xếp lịch thi và tích hợp vào hệ thống Moodle tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Vũ Hà Tuấn Anh*
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 01(86).2015. Trang: 108. Năm 2015. (Apr 22 2015 10:22AM)
  
 Sách và giáo trình
(Dec 28 2014 8:06PM)(Jan 27 2011 8:11AM)
[1]Tin học đại cương Chủ biên: TS. Hoàng Thị Thanh Hà. Đồng tác giả: Vũ Hà Tuấn Anh, Nguyễn Văn Chức, Nguyễn Thành Thủy, Đặng Trung Thành, Châu Ngọc Tuấn, Phan Đình Vấn. Nơi XB: NXB TTTT. Năm 2014.
[2]Lập trình hướng đối tượng Chủ biên: Vũ Hà Tuấn Anh. Nơi XB: Lưu hành nội bộ. Năm 2008.
  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Giải pháp khóa bản quyền phần mềm

 Công nghệ thông tin

 2003

 1228/VT-ƯD

 Bưu Điện Tp.HCM

coupons for prescriptions lilly cialis coupon coupons for cialis 2016
viagra coupon copay cards for prescription drugs free discount prescription card
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
[2] Giải thưởng TÔN ĐỨC THẮNG

 Khoa học công nghệ

 2003

 97/QĐKT-LĐLĐ

 Liên Đoàn Lao Động TP.HCM và Báo Sài Gòn Giải Phóng

[3] BẰNG LAO ĐỘNG SÁNG TẠO

 Khoa học công nghệ

 2003

 529/QĐ-TLĐ

 Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam

abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
[4] Ứng dụng giao thức TCP/IP kết hợp với hệ CSDL SQL cho giải pháp chuyển tiền nhanh ở các bưu cục

 Công nghệ thông tin

 2002

 3655/QĐ- KHCN

 Bưu Điện Tp.HCM

cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
coupons for prescriptions lilly cialis coupon coupons for cialis 2016
manufacturer coupons for prescription drugs read viagra online coupon
doctors who prescribe naltrexone open naloxone challenge
[5] Ứng dụng sản phẩm Rational Rose trong việc xây dựng mô hình và phương pháp thiết kế web

 Công nghệ thông tin

 2000

 2028/QĐ-VT

 Bưu Điện Tp.HCM

[6] Xây dựng quy trình quản lý lập trình nhóm và chương trình nguồn

 Công nghệ thông tin

 2000

 2028/QĐ-VT

 Bưu Điện Tp.HCM

viagra coupon click free discount prescription card
manufacturer coupons for prescription drugs modelosguayaquil.com viagra online coupon
doctors who prescribe naltrexone open naloxone challenge
[7] Xây dựng quy trình sản xuất phần mềm

 Công nghệ thông tin

 1999

 1489/VT-KHKT

 Bưu Điện Tp.HCM

[8] Tự động thực hiện phông động toàn bộ website

 Công nghệ thông tin

 1998

 33/VT-KHKT

 Bưu Điện Tp.HCM

coupons for prescriptions discount coupons for prescriptions coupons for cialis 2016
manufacturer coupons for prescription drugs free printable viagra coupons viagra online coupon
[9] Ứng dụng Mailing List

 Công nghệ thông tin

 1998

 33/VT-KHKT

 Bưu Điện Tp.HCM

  
 Khen thưởng
[1] Danh hiệu Tài Năng Trẻ Bưu Điện TP.HCM năm 1999. Số: 12/GKTNTBĐ. Năm: 2000.
[2] Khen tặng Cá Nhân Tiêu Biểu trong công trình thanh niên, đề xuất sáng kiến của Đoàn Khối BĐ TP.HCM. Năm: 2000.
[3] Danh hiệu Tài Năng Trẻ Bưu Điện TP.HCM năm 2000. Số: 54/GKTNTBĐ. Năm: 2000.
[4] Chiến sĩ thi đua Bưu Điện TP.HCM năm 2000. Năm: 2000.
[5] Khen tặng Cá Nhân có sáng kiến được khen thưởng từ quỹ khuyến học Đoàn Khối BĐ TP.HCM. Năm: 2001.
[6] Chiến sĩ thi đua Bưu Điện TP.HCM năm 2001. Năm: 2001.
[7] Danh hiệu Tài Năng Trẻ Bưu Điện TP.HCM năm 2001. Số: 01/GKTNTBĐ. Năm: 2002.
[8] Bằng khen của Thành Đoàn TP.HCM: Đã xuất sắc tham gia thực hiện phong trào chất lượng - kiểm dáng - tiết kiệm từ năm 1992-2002. Số: 3613/KT-TĐ. Năm: 2002.
[9] Khen tặng danh hiệu “Những điều kỳ diệu của Thanh niên Công nhân thành phố Hồ Chí Minh”. Năm: 2003.
[10] Bằng Khen của UBND TP.HCM: Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Lao động giỏi – Lao động sáng tạo. Số: 3414/QĐUB. Năm: 2003.
[11] Bằng khen của UBND TP.HCM: Đã có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, nghiên cứu khoa học, vượt khó hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2003. Số: 4338/QĐUB. Năm: 2003.
[12] Giấy Khen của Bưu Điện TP.HCM: Đã có nhiều nỗ lực cố gắng được tuyên dương danh hiệu Những điều kỳ diệu của Thanh niên Thành Phố. Số: 60/QĐKT. Năm: 2003.
[13] Giấy Khen của Bưu Điện TP.HCM: Đã có thành tích xuất sắc trong cuộc vận động “Lao động giỏi – Lao động sáng tạo” năm 2004. Năm: 2004.
[14] Giấy Khen của Bưu Điện TP.HCM: Đã có nhiều nỗ lực học tập, phát huy hiệu quả kiến thức đã học vào thực tiễn công tác tại Bưu Điện TP giai đoạn 1988-2003. Năm: 2004.
[15] Bằng Khen của UBND TP.HCM: Đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, được bình chọn là Đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước thành phố năm 2005. Số: 2880/QĐUB. Năm: 2005.
[16] Danh hiệu “Chân dung tuổi trẻ Bưu Điện sau 30 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước”. Năm: 2005.
[17] Bằng Khen của Trung Ương Đoàn tặng là Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc 2000-2005. Số: 383/QĐ/TƯĐTN. Năm: 2005.
[18] Bằng Khen của UBND TP.HCM: Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào sáng tạo khoa học kỹ thuật trong thời gian từ năm 2002 đến năm 2005. Năm: 2006.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Tin học đại cương
Ngành: Tin học
 2008 Đại học  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[2]Lập trình hướng đối tượng
Ngành: Tin học
 2008 Đại học  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[3]Phân tích và thiết kế hướng đối tượng
Ngành: Tin học
 2008 Đại học
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[4]Quản trị dự án phần mềm
Ngành: Tin học
 2008 Đại học  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[5]Mạng máy tính
Ngành: Khoa học máy tính
 2006 Đại học  Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin, Đại học Quốc Gia TP.Hồ Chí Minh
[6]Các hệ cơ cở tri thức
Ngành: Khoa học máy tính
 2006 Đại học
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
 Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin, Đại học Quốc Gia TP.Hồ Chí Minh
[7]Giải thuật di truyền và mạng nơ ron
Ngành: Khoa học máy tính
 2006 Đại học  Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin, Đại học Quốc Gia TP.Hồ Chí Minh
[8]Quản trị dự án công nghệ thông tin
Ngành: Khoa học máy tính
 2006 Đại học  Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin, Đại học Quốc Gia TP.Hồ Chí Minh
[9]Programming in C#
Ngành: Công nghệ thông tin
 2004 Lập trình viên quốc tế  FPT Aptech, Softech Aptech
[10]Advanced Programming in C#
Ngành: Công nghệ thông tin
 2004 Lập trình viên quốc tế  FPT Aptech, Softech Aptech
[11]Beginning ASP.NET
Ngành: Công nghệ thông tin
 2004 Lập trình viên quốc tế  FPT Aptech, Softech Aptech
[12]Database Handling in ASP.NET
Ngành: Công nghệ thông tin
 2004 Lập trình viên quốc tế  FPT Aptech, Softech Aptech
[13]Advanced Features of ASP.NET
Ngành: Công nghệ thông tin
 2004 Lập trình viên quốc tế  FPT Aptech, Softech Aptech
[14]Programming Web Services in .NET
Ngành: Công nghệ thông tin
 2004 Lập trình viên quốc tế  FPT Aptech, Softech Aptech
  
 Thông tin khác
  

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn