Nguyễn Văn Cang
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 49,724,057

 
Mục này được 12084 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Văn Cang
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  01/01/0
Nơi sinh: Triệu Phong
Quê quán Triệu Phong
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Thống kê; Tại: Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Thống kê - Tin học; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Dạy CN: Thống kê kinh tế
Lĩnh vực NC: Quản trị kinh doanh
Ngoại ngữ: Tiếng Anh C
Địa chỉ liên hệ: 71, Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: 3950885; Mobile: 0905323478
Email: nvcang@yahoo.com
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: - Vận dụng xác suất chủ quan trong dự đoán tương lai. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Cang. Mã số: không cấp. Năm: 2001. (Dec 31 2010 9:29AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: - Luận bàn các quan điểm về thống kê học. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Cang. Mã số: không cấp. Năm: 1999. (Dec 31 2010 9:29AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Bản chất bậc tự do trong phương pháp phân tích phương sai dùng cho các mô hình thiết kế dữ liệu. Tác giả: Nguyễn Văn Cang. Tạp chí Khoa học & công nghệ Đại học Đà nẵng. Số: 5(22). Trang: 79-85. Năm 2007. (May 22 2011 9:56PM)
[2]Bài báo: Tiếp cận cấu trúc sản phẩm hàng hóa dựa trên tháp nhu cầu của Maslow. Tác giả: Nguyễn Văn Cang
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Kinh tế & phát triển Đại học kinh té quốc dân. Số: 126. Trang: 37-40. Năm 2007. (May 22 2011 10:33PM)
[3]Tham luận: Vai trò nền tảng của khu vực kinh tế nhà nước. Tác giả: Nguyễn Văn cang
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Kỷ yếu hội thảo khoa học Kinh tế thị trường định hướng XHCN (lần thứ 3)
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Trang: 115-121. Năm 2004.
(May 22 2011 10:38PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn