Đào Thị Thanh Phượng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 23130 lượt người xem
Họ và tên:  Đào Thị Thanh Phượng
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  00/00/1972
Nơi sinh: Tp Đà Nẵng
Quê quán Tp Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tiếng Pháp; Tại: ĐH Tổng hợp Huế
Đơn vị công tác: Ban Giám Hiệu; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2012; Chuyên ngành: Ngon ngu Phap; Tại: Dai hoc ngoai ngu - Dai hoc Quoc gia Ha noi
Dạy CN: Tiếng Pháp
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Phap van
Địa chỉ liên hệ: 10 Ông Ích Khiêm
Điện thoại: 0236-3699126; Mobile: 
Email: dttphuong@ufl.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Từ 1/1995 đến 9/1996 : Học Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Đại học Nantes, Cộng hòa Pháp
- Từ 9/1996 đến 3/2010: Giảng viên tiếng Pháp, Khoa Tiếng Pháp, Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng.
- Từ 11/2001 đến 11/2003 : Học Thạc sĩ Ngôn ngữ Pháp tại ĐHSP-ĐH Huế
- Từ 3/2010 đến 10/2014: Trưởng Khoa tiếng Pháp, NCS (không tập trung) tại Khoa Sau Đại học, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội;
- 10/2014 đến nay : Phó Hiệu trưởng trường ĐHNN-ĐHĐN
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu sử dụng tài liệu nguyên bản trong giảng dạy ngoại ngữ ở các trường đại học tại miền Trung. Chủ nhiệm: Đào Thị Thanh Phượng. Thành viên: TS. Đinh Lư Giang TS. Nguyễn Hữu Bình PGS.TS Nguyễn Ngọc Chinh TS. Ngũ Thiện Hùng ThS. Hồ Thị Thục Nhi. Mã số: B2017.DNA.14. Năm: 2019. (Jun 11 2020 4:18PM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Xây dựng mô hình sư phạm dạy đọc hiểu văn bản quảng cáo theo phương pháp hành động. Chủ nhiệm: ĐàoThị Thanh Phượng. Mã số: Đ2013-05-21. Năm: 2013. (Nov 23 2013 11:23AM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Nghien cuu thanh phan hoi chi trong cac van ban tieng Phap. Chủ nhiệm: Dao Thi Thanh Phuong. Thành viên: . Mã số: B-1416. Năm: 2009. (Apr 24 2013 10:03AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu đánh giá hiệu quả của việc sử dụng tài liệu nguyên bản trong dạy học ngoại ngữ. Tác giả: TS. Đào Thị Thanh Phượng*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 18, No. 8, 2020. Trang: 78. Năm 2020. (Oct 5 2020 2:57PM)
[2]Bài báo: Sử dụng tài liệu nguyên bản ở các trường Đại học chuyên ngữ tại miền Trung. Tác giả: Đào Thị Thanh Phượng. Journal of Science The University of Danang - University of Science and Education - ISSN: 1859 - 4603. Số: Số 32(01)-2019. Trang: 105-112. Năm 2019. (Jun 11 2020 4:54PM)
[3]Tham luận: Khai thác tài liệu nguyên bản trong giảng dạy ngoại ngữ: Nghiên cứu trường hợp văn bản quảng cáo. Tác giả: Đào Thị Thanh Phượng. Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc gia 2018. Trang: 466-475. Năm 2018. (Jul 8 2020 10:25AM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu thái độ của giảng viên trong về việc sử dụng tài liệu nguyên bản trong giảng dạy ngoại ngữ. Tác giả: Đào Thị Thanh Phượng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 06(115)2017. Trang: 87-90. Năm 2017. (Oct 27 2017 2:31PM)
[5]Tham luận: Phân tích nhân tố khám phá động cơ học ngoại ngữ - trường hợp sinh viên tiếng Pháp. Tác giả: Đào Thị Thanh PhượngVõ Thị Minh Nho. Kỷ yếu hội thảo quốc gia. Trang: 218-222. Năm 2017. (Oct 27 2017 2:41PM)
[6]Bài báo: HÌNH ẢNH DƯỚI GÓC NHÌN GIÁO HỌC PHÁP – TỪ LÝ THUYẾT ĐẾN THỰC TIỄN. Tác giả: TS. Đào Thị Thanh Phượng*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 4(101).2016. Trang: 33. Năm 2016. (Jun 6 2016 3:00PM)
[7]Bài báo: Phương thức cấu tạo từ mới về mặt hình thức trong báo chí tiếng Pháp. Tác giả: Đào Thị Thanh PhượngHoàng Thị Khánh Phương. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống. Số: 11(253)2016. Trang: 20-24. Năm 2016. (Oct 27 2017 2:27PM)
[8]Bài báo: Hướng tiếp cận hành động trong thiết kế bài giảng đọc hiểu. Tác giả: Đào Thị Thanh Phượng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà nẵng
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Số: 5(78). Trang: 75-79. Năm 2014.
(Jul 8 2014 2:50PM)
[9]Bài báo: Xác định phong cách trực quan - ngôn ngữ của sinh viên ngoại ngữ trong quá trình xử lý thông tin. Tác giả: Đào Thị Thanh Phượng. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà nẵng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 7(68). Trang: 49-53. Năm 2013.
(Jul 8 2014 2:59PM)
[10]Bài báo: Sử dụng tài liệu thực trong giảng dạy ngoại ngữ. Tác giả: Dao Thi Thanh Phuong
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí khoa học và công nghệ ĐHĐN. Năm 2012. (Apr 24 2013 3:06PM)
[11]Bài báo: Kiểm định thang đo trong đánh giá kỹ năng đọc hiểu văn bản quảng cáo - trường hợp của sinh viên tiếng Pháp. Tác giả: Đào Thị Thanh Phượng. Tạp chí khoa học à công nghệ ĐHĐN
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Năm 2012.
(Apr 24 2013 3:11PM)
[12]Bài báo: Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo theo học chế tín chỉ tại khoa tiếng Pháp trường ĐHNN-ĐHĐN. Tác giả: Đào Thị Thanh Phượng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Kỷ yếu hội thảo cấp trường ĐHNN. Số: 3. Năm 2012. (Apr 24 2013 3:21PM)
[13]Bài báo: Lựa chọn văn bản quảng cáo trong giảng dạy đọc hiểu cho sinh viên tiếng Pháp tại ĐHNN-ĐHĐN. Tác giả: Đào Thị Thanh Phượng. Tạp chí khoa học và công nghệ ĐHĐN. Năm 2012. (Apr 24 2013 3:08PM)
[14]Bài báo: Văn bản thực trong giảng dạy ngoại ngữ chuyên ngành : một ứng dụng vào môn tiếng Pháp du lịch . Tác giả: Đào Thị Thanh Phượng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí khoa học và công nghệ ĐHĐN
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 3(44). Trang: 72-78. Năm 2011.
(Apr 24 2013 2:50PM)
[15]Bài báo: Nghiên cứu giá trị sư phạm của văn bản quảng cáo trong việc dạy và học ngoại ngữ, , tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà nẵng 5(40), 2010. Tác giả: Đào Thị Thanh Phượng. Tạp chí khoa học và công nghệ ĐHĐN
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 5(40). Trang: 58-63. Năm 2010.
(Apr 24 2013 2:47PM)
[16]Bài báo: So sánh và ẩn dụ trong thông điệp quảng cáo – Bước đầu sử dụng ngôn ngữ quảng cáo trong việc dạy và học tiếng Pháp. Tác giả: Dao Thi Thanh Phuong
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tap chi khoa hoc va cong nghe ĐHĐN. Số: 4(27). Trang: 62-67. Năm 2008. (Apr 24 2013 2:44PM)
[17]Tham luận: Nghiên cứu các phương pháp giảng dạy đọc hiểu của sinh viên năm 1 khoa tiếng Pháp – một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy kỹ năng đọc hiểu, Kỷ yếu hội nghị khoa học lần thứ 1, Đại học ngoại ngữ Đà nẵng, 2005. Tác giả: Dao Thi Thanh Phuong. Kỷ yếu hội thảo trường ĐHNN. Trang: 60-64. Năm 2005. (Apr 24 2013 2:46PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Utilisation du texte publicitaire comme aide a la motivation dán l'enseignement du francais LVE2 a l'ecole de langues etrangeres de Danang. Authors: Dao Thi Thanh Phuong, Le Thi Ngoc Ha
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Actes du séminaire des jeunes chercheurs a Vung Tau. Year 2012. (Apr 25 2013 10:42AM)
[2]Presentations: Formation de la communication et de l'information: de la demande de la societe a l'elaboration du programme de formation. Authors: Dao Thi Thanh Phuong
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Journee scientifique a Bangkok, Thailande
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Year 2012.
(Apr 24 2013 8:25PM)
[3]Presentations: Message publicitaire et son utilisation dans la classe de français. Authors: Dao Thi Thanh Phuong. Actes du Séminaire régional de recherche-action, Danang
marriage affairs open i want an affair
. Pages: 68-74. Year 2009.
(Apr 24 2013 3:01PM)
[4]Presentations: L’apport du message publicitaire en cours de FLE – Exemple d’analyse sémio-linguistique de la publicité Evia. Authors: Dao Thi Thanh Phuong
marriage affairs open i want an affair
. Actes du Séminaire régional de recherche-action, Danang. Pages: 78-85. Year 2008. (Apr 24 2013 2:57PM)
[5]Presentations: Application des tests de clôsure dans l’enseignement et dans l’évaluation de la compréhension écrite. Authors: Dao Thi Thanh Phuong. Acte du seminaire regional a Siem-Riep, Cambodge. Pages: 102-107. Year 2006. (Apr 24 2013 2:54PM)
[6]Presentations: Rôle du contexte linguistique dans l’accès au sens – Application pour l’enseignement de la compréhension écrite. Authors: Dao Thi Thanh Phuong. Actes du séminaire régional de recherche-action. Pages: 92-96. Year 2004. (Apr 24 2013 2:53PM)
  
 Sách và giáo trình
(Jun 11 2020 5:02PM)
[1]Approche didactique de la  compréhension écrite du message publicitaire en francais. Chủ biên: Đào Thị Thanh Phượng. Nơi XB: Nhà xuất bản Đà nẵng. Năm 2018.
  
 Khen thưởng
[1] Chiến sĩ thi đua câp cơ sở. Số: 6065 ngày 24/10/2011. Năm: 2011.
[2] Chiến sĩ thi đua câp cơ sở. Số: 6520 ngày 10/10/2012. Năm: 2012.
[3] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 4682 ngày 12/8/2013. Năm: 2013.
[4] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Số: 5304-QĐ-BGD ĐT. Năm: 2013.
[5] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 4754 ngày 18/08/2014. Năm: 2014.
[6] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 4363 ngày 21/8/2015. Năm: 2015.
[7] Chiến sĩ thi đua Cấp Bộ. Số: 5216/QĐ-BGDDT. Năm: 2016.
[8] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 5079 ngày 17/8/2016. Năm: 2016.
[9] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 2726 ngày 22/8/2017. Năm: 2017.
[10] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 3044/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2018.
[11] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 2770/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2019.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Xa hoi hoc du lich
Ngành: Ngoại ngữ
 2011 Sinh vien ngoai ngu chuyen nhanh tieng Phap du lich
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Dai hoc ngoai ngu
[2]Tieng Phap thuong mai
Ngành: Ngoại ngữ
 2008 Sinh vien ngoai ngu  Dai hoc ngoai ngu
[3]Tu vung hoc
Ngành: Ngoại ngữ
 2007 Sinh vien ngoai ngu  Dai hoc ngoai ngu
[4]Doc hieu 1, 2, 3 ,4
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2002 Sinh vien ngoai ngu
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
 Dai hoc ngoai ngu
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn