Đinh Văn Tạc
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 66,852,498

 
Mục này được 13576 lượt người xem
Họ và tên:  Đinh Văn Tạc
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  26/09/1981
Nơi sinh: Nam Định
Quê quán Giao Thủy-Nam Định
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  ; Tại: LB Nga
Đơn vị công tác: Khoa Hóa học; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Tiến sĩ; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Dạy CN: Hoá vô cơ
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: tiếng Nga; tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Hóa, Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: 0397570416; Mobile: 0397570416
Email: dvt43cb@yahoo.com
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu điều chế dung dịch mạ điện nickel với tác nhân đệm là các axit hữu cơ. Chủ nhiệm: Vũ Thị Duyên. Thành viên: Đinh Văn Tạc; Võ Thị Kiều Oanh. Mã số: Đ 2013-03-36. Năm: 2013. (Mar 7 2014 2:25PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu tổng hợp phức [Cu(CH3CN)4]PF6. Tác giả: TS. Đinh Văn Tạc*; TS. Nguyễn Trần Nguyên; TS. Vũ Thị Duyên. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 9(130).2018. Trang: 87. Năm 2018. (Dec 26 2018 1:51PM)
[2]Bài báo: NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP, CẤU TRÚC VÀ TỪ TÍNH CỦA HẠT NANO Y3−xLaxFe5O12. Tác giả: Đinh Văn Tạc. Tạp chí khoa học và giáo dục, đại học sư phạm Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 7(02). Trang: 22-26. Năm 2013.
(Mar 7 2014 2:33PM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu quá trình mạ điện niken từ dung dịch nồng độ thấp chứa đệm glixin. Tác giả: Vũ Thị Duyên, Đinh Văn Tạc
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 8(69). Trang: 146-151. Năm 2013.
(Mar 7 2014 2:38PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Synthesis, structure, and magnetic properties of nanocrystalline Y3 − xLaxFe5O12 (0 ≤ x ≤ 0.6). Authors: Dinh Van Tac, V. O. Mittova, O. V. Almjasheva and I. Ya. Mittova. Inorganic Materials. No: 1. Pages: 74-78. Year 2012. (Sep 6 2012 11:21AM)
[2]Article: Synthesis and magnetic properties of nanocrystalline Y1 − xCdxFeO3 − δ (0 ≤ x ≤ 0.2). Authors: Dinh Van Tac, V. O. Mittova, O. V. Almjasheva and I. Ya. Mittova. Inorganic Materials. No: 10. Pages: 1141-1146. Year 2011. (Sep 6 2012 11:25AM)
[3]Article: EFFECT OF CONCENTRATION OF Fe3+ IONS ON THE SIZE OF THE NANOCRYSTALS Y1-xLaxFeO3, OBTAINED BY CHEMICAL VAPOR DEPOSITION. Authors: Динь Ван Так и др.. Конденсированные среды и межфазные границы. – Воронеж. No: 1. Pages: 42-48. Year 2011. (Sep 6 2012 2:41PM)
[4]Article: Influence of lanthanum content and annealing temperature on the size and magnetic properties of sol–gel derived Y1 − xLaxFeO3 nanocrystals. Authors: Dinh Van Tac, V. O. Mittova and I. Ya. Mittova. Inorganic Materials. No: V. 47, N. 5. Pages: 521-526. Year 2011. (Sep 6 2012 11:15AM)
[5]Article: SYNTHESIS OF La1-xSr(Са)xFeO3 (х = 0.1; 0.2; 0.3) NANOPOWDERS BY THE SOL–GEL METHOD . Authors: Нгуен Ань Тьен, Динь Ван Так и др.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Конденсированные среды и межфазные границы. –Воронеж
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. No: 1. Pages: 56-60. Year 2010.
(Sep 6 2012 11:36AM)
[6]Article: PRODUCTION OF Y3Fe5O12 NANOCRYSTALS BY CHEMICAL DEPOSITION METHOD AND THEIR MAGNETIC PROPERTIES . Authors: Динь Ван Так, И. Я. Миттова, В. О. Миттова. Вестник Воронежского государственного университета. Сер. : Химия. Биология. Фармация. – Воронеж. No: 1. Pages: 11-14. Year 2010. (Sep 6 2012 11:30AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn