Đinh Văn Tạc
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 20371 lượt người xem
Họ và tên:  Đinh Văn Tạc
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  26/09/1981
Nơi sinh: Nam Định
Quê quán Giao Thủy-Nam Định
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  ; Tại: LB Nga
Đơn vị công tác: Khoa Hóa học; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2012; Chuyên ngành: Hóa vô cơ; Tại: LB Nga
Dạy CN: Hoá vô cơ
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: tiếng Nga; tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Hóa, Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: 0397570416; Mobile: 0397570416
Email: dvt43cb@yahoo.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - 06/2012 - 03/2020 -Là giảng viên khoa hóa -Trường Đại học Sư Phạm -ĐHĐN
- 04/2020 - đến nay là Phó khoa Hóa học - Trường Đại học Sư Phạm -ĐHĐN
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu điều chế phức [Cu(CH3CN)4]PF6 và ứng dụng làm xúc tác trong phản ứng đóng vòng giữa azide và ankin-1. Chủ nhiệm: TS. Đinh Văn Tạc. Thành viên: TS. Nguyễn Trần Nguyên, TS. Vũ Thị Duyên. Mã số: B2016-DNA-32-TT. Năm: 2019. (Apr 29 2020 8:08PM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu điều chế dung dịch mạ điện nickel với tác nhân đệm là các axit hữu cơ. Chủ nhiệm: Vũ Thị Duyên. Thành viên: Đinh Văn Tạc; Võ Thị Kiều Oanh. Mã số: Đ 2013-03-36. Năm: 2013. (Mar 7 2014 2:25PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu tổng hợp phức [Cu(CH3CN)4]PF6. Tác giả: TS. Đinh Văn Tạc*; TS. Nguyễn Trần Nguyên; TS. Vũ Thị Duyên. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 9(130).2018. Trang: 87. Năm 2018. (Dec 26 2018 1:51PM)
[2]Bài báo: NGHIÊN CỨU PHẢN ỨNG KHỬ P-NITROPHENOL BẰNG NaBH4 XÚC TÁC NANO BẠC ĐƯỢC TẠO TỪ DỊCH CHIẾT NƯỚC CỦ NGHỆ VÀ DUNG DỊCH AgNO3. Tác giả: TS. Vũ Thị Duyên, TS. Đinh Văn Tạc.. Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN. Số: 25. Trang: 1-5. Năm 2017. (Apr 30 2020 8:32PM)
[3]Bài báo: NGHIÊN CỨU BIẾN TÍNH XƠ MƯỚP BẰNG AXIT CITRIC ĐỂ HẤP PHỤ MỘT SỐ ION KIM LOẠI NẶNG TRONG NƯỚC. Tác giả: TS. Vũ Thị Duyên, TS. Giang Thị Kim Liên, TS. Đinh Văn Tạc. TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Số: 11. Trang: 96-100. Năm 2015. (Apr 30 2020 8:16PM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của anion nền đến độ đệm và pH tạo thành kết tủa hidroxit từ dung dịch mạ điện niken chứa glixin. Tác giả: TS. Vũ Thị Duyên, TS. Đinh Văn Tạc,. Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 6. Trang: 12-16. Năm 2013. (Apr 30 2020 8:28PM)
[5]Bài báo: NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP, CẤU TRÚC VÀ TỪ TÍNH CỦA HẠT NANO Y3−xLaxFe5O12. Tác giả: Đinh Văn Tạc. Tạp chí khoa học và giáo dục, đại học sư phạm Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 7(02). Trang: 22-26. Năm 2013.
(Mar 7 2014 2:33PM)
[6]Bài báo: Nghiên cứu quá trình mạ điện niken từ dung dịch nồng độ thấp chứa đệm glixin. Tác giả: Vũ Thị Duyên, Đinh Văn Tạc
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 8(69). Trang: 146-151. Năm 2013.
(Mar 7 2014 2:38PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Synthesis, structure, and magnetic properties of nanocrystalline Y3 − xLaxFe5O12 (0 ≤ x ≤ 0.6). Authors: Dinh Van Tac, V. O. Mittova, O. V. Almjasheva and I. Ya. Mittova. Inorganic Materials. No: 1. Pages: 74-78. Year 2012. (Sep 6 2012 11:21AM)
[2]Article: Synthesis and magnetic properties of nanocrystalline Y1 − xCdxFeO3 − δ (0 ≤ x ≤ 0.2). Authors: Dinh Van Tac, V. O. Mittova, O. V. Almjasheva and I. Ya. Mittova. Inorganic Materials. No: 10. Pages: 1141-1146. Year 2011. (Sep 6 2012 11:25AM)
[3]Article: EFFECT OF CONCENTRATION OF Fe3+ IONS ON THE SIZE OF THE NANOCRYSTALS Y1-xLaxFeO3, OBTAINED BY CHEMICAL VAPOR DEPOSITION. Authors: Динь Ван Так и др.. Конденсированные среды и межфазные границы. – Воронеж. No: 1. Pages: 42-48. Year 2011. (Sep 6 2012 2:41PM)
[4]Article: Influence of lanthanum content and annealing temperature on the size and magnetic properties of sol–gel derived Y1 − xLaxFeO3 nanocrystals. Authors: Dinh Van Tac, V. O. Mittova and I. Ya. Mittova. Inorganic Materials. No: V. 47, N. 5. Pages: 521-526. Year 2011. (Sep 6 2012 11:15AM)
[5]Article: SYNTHESIS OF La1-xSr(Са)xFeO3 (х = 0.1; 0.2; 0.3) NANOPOWDERS BY THE SOL–GEL METHOD . Authors: Нгуен Ань Тьен, Динь Ван Так и др.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Конденсированные среды и межфазные границы. –Воронеж
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. No: 1. Pages: 56-60. Year 2010.
(Sep 6 2012 11:36AM)
[6]Article: PRODUCTION OF Y3Fe5O12 NANOCRYSTALS BY CHEMICAL DEPOSITION METHOD AND THEIR MAGNETIC PROPERTIES . Authors: Динь Ван Так, И. Я. Миттова, В. О. Миттова. Вестник Воронежского государственного университета. Сер. : Химия. Биология. Фармация. – Воронеж. No: 1. Pages: 11-14. Year 2010. (Sep 6 2012 11:30AM)
  
 Sách và giáo trình
(Apr 30 2020 8:06PM)
[1]Hóa học vô cơ Chủ biên: TS. Đinh Văn Tạc. Đồng tác giả: ThS. Ngô Thị Mỹ Bình. Nơi XB: Trường ĐH Sư Phạm - ĐHĐN. Năm 2019.
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]TRƯƠNG THỊ PHƯỢNG
Đề tài:

Tổng hợp nano ZnO pha tạp Cu và ứng dụng xử lý rhodamin B và phenol trong mụi trường nước

 Thạc sĩ

 Trường DDH Sư Phạm - ĐHĐN

 2019

 2020

[2]VŨ THỊ HỒNG NHUNG
Đề tài: Nghiên cứu điều chế phức [Cu(CH3CN)4]PF6 và ứng dụng làm xúc tác trong phản ứng đóng vòng triazole đơn giản và phức tạp

 Thạc sĩ

 Trường ĐH Sư Phạm - ĐHĐN

 2018

 2019

[3]ĐINH THỊ HỒNG THẢO
Đề tài: Tổng hợp nano ZnO pha tạp Ag và ứng dụng xử lý xanh methylen, alizarin red S trong môi trường nước

 Thạc sĩ

 Trường ĐH Sư Phạm - ĐHĐN

 2018

 2019

[4]VÕ THỊ HỒNG HẠNH
Đề tài: Tổng hợp oxit kim loại dựa trên cơ sở oxit mangan làm chất xúc tác cho phản ứng oxy hóa Toluene

 Thạc sĩ

 Trường ĐH Sư Phạm - ĐHĐN

 2018

 2019

[5]NGUYỄN HOÀI UYÊN
Đề tài:

Tổng hợp nano Zn1-xMnxO và ứng dụng xử lý phenol và rhodamine B trong môi trường nước

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư Phạm - ĐHĐN

 2017

 2018

[6]DƯƠNG THỊ THU HƯƠNG
Đề tài:

NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP Cr2O3/SBA-15 VÀ ỨNG DỤNG HẤP PHỤ MỘT SỐ CHẤT MÀU HỮU CƠ Ô  NHIỄM TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC

 Thạc sĩ

 Trường ĐH Sư phạm - ĐHĐN

 2016

 2017

[7]TRẦN THỊ NGỌC ANH
Đề tài:

NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP CrMnxFe(1-x)O3/SBA-15 VÀ ỨNG DỤNG LÀM XÚC TÁC CHO PHẢN ỨNG OXI HÓA ANCOL BENZYLIC THÀNH BENZANDEHIT BẰNG H2O2

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư Phạm - ĐHĐN

 2016

 2017

  
 Khen thưởng
[1] Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2017.
[2] Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2018.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Hóa học phức chất nâng cao
Ngành: Hoá học
 2020 Cao học hóa lý thuyết và hóa lý  Trường Đại học Sư Phạm - ĐHĐN
[2]Hóa học nano và ứng dụng
Ngành: Hoá học
 2020 Cao học hóa hữu cơ và hóa lý thuyết và hóa lý  Trường Đại học Sư Phạm - ĐHĐN
[3]Cơ sở lý thuyết hóa vô cơ
Ngành: Hoá học
 2018 Các ngành khoa hóa -ĐH Sư phạm-ĐHĐN  ĐH Sư phạm-ĐHĐN
[4]Hóa vô cơ nâng cao
Ngành: Hoá học
 2015 Cao học hóa hữu cơ và cao học hóa lý thuyết và hóa lý  ĐH Sư phạm-ĐHĐN
[5]Phân tích silicat
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2014 Cho ngành hóa học  ĐH Sư phạm-ĐHĐN
[6]Suy thoái đất và bảo vệ đất
Ngành: Hoá học
 2014 Ngành Quản lý môi trường  ĐH Sư phạm-ĐHĐN
[7]Hóa đại cương
Ngành: Hoá học
 2013 Cử nhân hóa học; sư phạm sinh học; sư phạm vật lý; cho các lớp bên trường ĐH Bách Khoa-ĐHĐN  Đại học đà nẵng
[8]Hóa học phức chất và tinh thể
Ngành: Hoá học
 2013 Sinh viên khoa hóa -ĐH Sư phạm-ĐHĐN  ĐH Sư phạm-ĐHĐN
[9]Hóa vô cơ
Ngành: Hoá học
 2012 Sư phạm hóa học; cử nhân hóa học (Hóa dược,phân tích-môi trường, Quản lý môi trường )  Đại học sư phạm -ĐHĐN
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn