Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Đề tài cấp Thành phố: Nghiên cứu chế tạo bộ chuyển đổi năng lượng một chiều DC/DC nhằm nâng cao hiệu suất hệ thống pin quang điện. Chủ nhiệm: TS. Dương Minh Quân. Thành viên: GS.TS. Lê Kim Hùng, PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng, Th.S Trần Dũng, TS. Phạm Văn Kiên, Th.S Trần Anh Tuấn, Th.S Nguyễn Văn Tấn, Th.S Đinh Thị Mỹ Hạnh, KS. Trần Ngọc Thiên Nam, KS. Tạ Minh Bảo. Mã số: 52/HĐ-SKHCN. Năm: 2020. (Feb 4 2020 10:05PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số dự án điện mặt trời đến các chế độ vận hành của lưới điện Tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn đến năm 2025. Chủ nhiệm: TS. Dương Minh Quân. Thành viên: GS.TS. Lê Kim Hùng, Trần Ngọc Thiên Nam và cộng sự. Mã số: T2018-02-33. Năm: 2019. (Mar 10 2019 4:40PM)
[3] Đề tài Khác: Phân tích ảnh hưởng của việc tích hợp nguồn năng lượng tái tạo quy mô lớn vào hệ thống điện Việt Nam trong tương lai. Chủ nhiệm: Bruno U. Schyska/PGS.TS. Đinh Thành Việt. Thành viên: TS. Dương Minh Quân, Dr. Detlev Heinemann, Mr. Bruno U. Schyska, Prof. Dr. Stefan Schramm, Dr. Alexander Kies, Mr. Vo Van Phuong, Mr. Ma Phuoc Khanh. Mã số: 12.9770.4-002.00. Năm: 2018. (Dec 16 2018 8:43PM)
[4] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu cải thiện hoạt động của máy phát tuabin gió có tốc độ không đổi SCIG bằng máy phát tuabin gió có tốc độ thay đổi DFIG ghép song song. Chủ nhiệm: TS. Dương Minh Quân. Thành viên: GS. TS. Lê Kim Hùng, Nguyễn Thị Hồng Duyên. Mã số: B2017-ĐN02-31. Năm: 2018. (Jan 21 2019 9:48PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn