Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,116,720

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Smart grid
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2019 Đại học  ĐHBK - ĐHĐN
[2]Công nghệ điều khiển hệ thống điện
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2019 Sau Đại học  ĐHBK - ĐHĐN
[3]Năng lượng tái tạo và các công nghệ mới trong kỹ thuật điện
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2017 Sau đại học  Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
[4]Cung cấp điện
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2017 Đại học  Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
[5]Mạng Điện I
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2010 Đại học  Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn