Dương Quốc Bảo
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 24447 lượt người xem
Họ và tên:  Dương Quốc Bảo
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  29/01/1981
Nơi sinh: Quảng Ngãi
Quê quán Duy Vinh - Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Điện Kỹ Thuật - Tự Động Hóa; Tại: Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Chương trình ĐT KS chất lượng cao Việt - Pháp; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2012; Chuyên ngành: Tự động hóa - Sản xuất (Automatique - Productique); Tại: Pháp
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Pháp, Anh
Địa chỉ liên hệ: PFIEV, Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng - 54 Nguyễn Lương Bằng, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 730750; Mobile: 0914146456
Email: baobkdn@gmail.com
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu chẩn đoán hư hỏng của một số phần tử trong các thiết bị cơ khí bằng phương pháp phân tích dao động. Chủ nhiệm: TS. Lê Cung. Thành viên: Dương Quốc Bảo; Nguyễn Văn Thiên Ân; Hà Phước Tráng. Mã số: B2008-ĐN02 -38. Năm: 2009. (May 9 2011 2:59PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu, chế tạo modul điều khiển bàn máy CNC sử dụng động cơ điện một chiều. Chủ nhiệm: Dương Quốc Bảo. Thành viên: . Mã số: T2009-02-79. Năm: 2009. (May 9 2011 2:50PM)
[3] Đề tài Khác: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo môđun điều khiển máy cắt dây tia lửa điện. Chủ nhiệm: Lưu Đức Bình. Thành viên: Dương Quốc Bảo, Trần Ngọc Hải. Mã số: SDH08-NCS-01. Năm: 2008. (Apr 5 2013 6:52PM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu phương pháp điều khiển và giám sát theo thời gian thực bằng VxWork và Petri net. Ứng dụng triển khai điều khiển dây chuyền SAPHIR tại cơ sở đào tạo Kỹ sư chất lượng cao PFIEV Đà Nẵng. Chủ nhiệm: TS. Trần Đình Khôi Quốc. Thành viên: Dương Quốc Bảo; Hồ Văn Quảng Phú. Mã số: B2007-ĐN02 -22. Năm: 2008. (May 9 2011 2:55PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu xây dựng thuật toán và chương trình thu nhận và xử lý tín hiệu dao động phục vụ việc chuẩn đoán hư hỏng ổ lăng, bánh răng. Tác giả: Lê Cung; Dương Quốc Bảo
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Tạp chí Khoa học & Công nghệ 6 trường Đại học. Số: 76/2010. Trang: 57-61. Năm 2010. (May 9 2011 3:18PM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu môđun điều khiển cho hệ truyền động máy cắt dây tia lửa điện. Tác giả: Lưu Đức Bình; Dương Quốc Bảo. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 4(39). 2010. Trang: 1-6. Năm 2010.
(May 9 2011 3:24PM)
[3]Bài báo: Xây dựng chương trình « biên dịch» trên vxwork cho lập trình điều khiển bằng mạng Petri. Tác giả: Trần Đình Khôi Quốc; Dương Quốc Bảo. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật. Số: 69/2009. Trang: 36-40. Năm 2009. (May 9 2011 3:12PM)
[4]Bài báo: Điều khiển các hệ thống công nghiệp theo thời gian thực trên hệ điều hành VXWORKS. Tác giả: Trần Đình Khôi Quốc; Dương Quốc Bảo. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 3(20).2007. Trang: 91-96. Năm 2007. (May 9 2011 3:05PM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: Equipment Health Factor calculation for equipment diagnosis and maintenance optimization in complex semiconductor workshops. Authors: Q.B. Duong - M.F. Bouaziz - E. Zamaï - S. Hubac - F. Duvivier
marriage affairs open i want an affair
. the Workshop « Applications industrielles : Sûreté, surveillance, supervision », GT-S3-GDRMACS/SEE/SAFFE-GIS-3SGS. January 18, 2012. ENSAM Paris
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Year 2012.
(Apr 5 2013 6:15PM)
[2]Article: Confidence estimation of feedback information for logic diagnosis. Authors: Quoc Bao Duong, Eric Zamai and Khoi Quoc Tran Dinh
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. The International Journal of Intelligent Real-Time Automation, Engineering Applications of Artificial Intelligence (EAAI)
marriage affairs open i want an affair
. No: Volume 26, Issue 3. Pages: 1149–1161. Year 2012.
(Apr 5 2013 5:50PM)
[3]Article: Confidence of Reported Information for Real Time in Diagnosis of Complex Discrete Events Systems: A Semiconductor Application. Authors: Quoc Bao Duong, Eric Zamai, Tran Dinh Khoi Quoc
walgreens prints coupons open free printable coupons
. The 14th IFAC Symposium on Information Control Problems in Manufacturing, INCOM’12, Bucharest, Romania
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. No: Volume # 14 | Part# 1. Pages: 1745-1750. Year 2012.
(Apr 5 2013 5:56PM)
[4]Article: New concept to compute confidence of reported information level for logic diagnosis. Authors: Quoc Bao Duong, Eric Zamai and Khoi Quoc Tran Dinh. The 9th International Conference on Modeling, Optimization & SIMulation, MOSIM’12, Bordeaux, France. No: 1. Pages: 1-10. Year 2012. (Apr 5 2013 6:01PM)
[5]Article: Confidence Estimation of Feedback Information Using Dynamic Bayesian Networks. Authors: Quoc Bao Duong, Eric Zamai and Khoi Quoc Tran Dinh. The 38th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society IECON’12, Montréal, Canada. No: 38. Pages: 3733 - 3738. Year 2012. (Apr 5 2013 6:05PM)
[6]Presentations: Prise en compte des incertitudes sur les données de captage pour le diagnostic. Authors: Quoc Bao Duong, Eric Zamai and Khoi Quoc Tran Dinh
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Le 4ème Workshop du Groupement d'Intérêt Scientifique «Surveillance, Sûreté, Sécurité des Grands Systèmes» (GIS-3SGS'11) Valenciennes, France. Year 2011. (Apr 5 2013 6:10PM)
  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] The best paper of the Track R: Design of Advanced Production Systems - 14th IFAC, INCOM'12

 Kỹ thuật

 2012

 14th IFAC

 The 14th IFAC Symposium on Information Control Problems in Manufacturing, INCOM’12, Bucharest, Romania

unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn