Đặng Thị Thanh Minh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 90,066,575

 
Mục này được 35128 lượt người xem
Họ và tên:  Đặng Thị Thanh Minh
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  08/09/1990
Nơi sinh: Quảng Nam
Quê quán Điện Bàn - Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Quản trị Kinh doanh tổng quát; Tại: Đại Học Kinh Tế - ĐHĐN
Đơn vị công tác: Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử; Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2017; Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Quản trị Kinh doanh TMĐT
Lĩnh vực NC: 
Điện thoại: ; Mobile: 0973605603
Email: dtthanhminh@gmail.com
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến giá trị cảm nhận của khách hàng về các siêu thị tại thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Đặng Thị Thanh Minh. Mã số: T2015-07-08. Năm: 2015. (Jan 18 2016 9:47AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nhân tố tác động đến Hành vi mua hàng online của người tiêu dùng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Đặng Thị Thanh Minh. Thành viên: Đinh Nguyễn Khánh Phương. Mã số: T2013-07-06. Năm: 2013. (Oct 16 2014 9:18AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ứng dụng mô hình du lịch cộng đồng để phát triển du lịch bền vững vùng Tây Nguyên. Tác giả: Đặng Thị Thanh Minh. Hội thảo khoa học quốc gia “Phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên” lần 3 năm 2019. Số: 2. Trang: 518-526. Năm 2019. (Oct 24 2019 10:43AM)
[2]Bài báo: Truyền miệng điện tử (EWOM) có ảnh hưởng đến dự định viếng thăm: Nghiên cứu thực nghiệm tại TP. Đà Nẵng. Tác giả: Đặng Thị Thanh Minh. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia công nghệ thông tin và ứng dụng kinh nghệ thông tin trong các lĩnh vực- CITA 2019. Số: 8. Trang: 129-138. Năm 2019. (Oct 24 2019 2:12PM)
[3]Bài báo: Thực trạng và định hướng phát triển marketing XANH cho doanh nghiệp Việt Nam. Tác giả: Đặng Thị Thanh Minh. Tạp chí Tài Chính Kế Toán. Số: 15. Trang: 71-77. Năm 2019. (Oct 24 2019 2:21PM)
[4]Bài báo: ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH - TRƯỜNG HỢP CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG SAO VIỆT NHẬT MIỀN TRUNG (SJVC). Tác giả: Đặng Thị Thanh Minh, Đào Thị Thu Hường. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐHĐN. Số: 5(114). Trang: 72-78. Năm 2017. (Sep 7 2018 4:51PM)
[5]Bài báo: Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ Mobile Banking của khách hàng Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Thị Thu Ngân, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Đặng Thị Thanh Minh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐHĐN. Số: 12(97). Trang: 100-105. Năm 2015. (Sep 7 2018 4:39PM)
[6]Bài báo: Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến giá trị cảm nhận của khách hàng về các siêu thị tại Đà Nẵng. Tác giả: Đặng Thị Thanh Minh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐHĐN. Số: 12(97). Trang: 94-100. Năm 2015. (Sep 7 2018 4:45PM)
[7]Bài báo: Marketing trực tuyến - giải pháp tạo dựng lợi thế cạnh tranh cho Doanh nghiệp. Tác giả: Đặng Thị Thanh Minh. Hội thảo nghiên cứu khoa học Công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin trong kinh tế lần 3
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 233. Trang: 238. Năm 2014.
(Jun 24 2015 11:35AM)
[8]Bài báo: Thương mại điện tử và thái độ người tiêu dùng Đà Nẵng. Tác giả: Đặng Thị Thanh Minh
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: Số 12(73), Quyển 2. Trang: Trang 47-51. Năm 2013. (Jan 19 2015 3:58PM)
  
 Sách và giáo trình
(Jun 24 2015 11:41AM)(Jun 24 2015 11:40AM)(Jun 24 2015 11:39AM)
[1]Bài giảng Nhập môn Quản trị Doanh nghiệp Chủ biên: Bộ môn Thương mại điện tử. Đồng tác giả: . Nơi XB: Lưu hành nội bộ. Năm 2015.
[2]Bài giảng Marketing căn bản  Chủ biên: Bộ môn Thương mại điện tử. Đồng tác giả: Ths. Lâm Thiếu Linh. Nơi XB: Lưu hành nội bộ. Năm 2014.
[3]Bài giảng Hành vi người tiêu dùng Chủ biên: Bộ môn Thương mại điện tử. Đồng tác giả: . Nơi XB: Lưu hành nội bộ. Năm 2013.
  
 Khen thưởng
[1] Giấy khen vì đã đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2012-2014. Số: 127 QĐ/ĐHĐN-ĐTN. Năm: 2014.
[2] Bằng khen vì đã đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 2014. Số: 262/NQ-KT. Năm: 2015.
[3] Giấy Khen của hiệu trưởng vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2014 - 2015. Năm: 2015.
[4] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2015. Năm: 2015.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Marketing căn bản
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2015   Trường CĐ CNTT
[2]Hành vi người tiêu dùng
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2013 Sinh viên Cao đẳng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Trường CĐ Công nghệ Thông tin
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn