Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,826,577

 Nghiên cứu mô phỏng các bài thí nghiệm truyền động thủy lực
viagra coupon click free discount prescription card
Chủ nhiệm:  Lê Minh Đức
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Thành viên:  
Số: T2010-02-100 ; Năm hoàn thành: 2010; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Khoa học

- Tổng quan về hệ thống truyền động thủy lực trên ô tô, máy công trình.

- Mô phỏng mô hình hệ thống truyền động thủy lực thể tích trong phòng thí nghiệm.
- Xây dựng các bài thí nghiệm truyền động thủy lực đối chứng.

unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn