Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 49,339,297

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Bơm-Quạt-Máy nén
Ngành: Khoa học môi trường
 2011 Hệ Liên thông.  Đại học Bách Khoa-Đại học Đà Nẵng.
[2]Truyền động thủy lực
Ngành: Giao thông vận tải
 2010 Công nhân kỹ thuật.  Tổng công ty đường sắt VN-Chi nhánh đường sắt Thừa Thiên Huế.
[3]Thủy khí ứng dụng
Ngành: Điện
 2010 Đại học chính qui.  Đại học Bách Khoa-Đại học Đà Nẵng.
[4]Thủy khí
Ngành: Cơ khí chế tạo
 2009 Đại học chính qui.  Đại học Bách Khoa-Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn