Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='duclm' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 30,050,303

[1] TOYOTA Scholarship Program 2005. Năm: 2005.
[2] TME Scholarship Program 2006. Năm: 2006.
[3] Hyundai-Vinamotor Scholarship Program 2007. Năm: 2007.
[4] Major of the Promotion. Năm: 2008.
[5] Congratulation Paper of Student’s Researching Technology Conference. Năm: 2008.
[6] Scientific research student award 2008. Năm: 2008.
[7] TOYOTA Scholarship Program 2008 for the best research group. Năm: 2008.
[8] Guided Students Achieve Excellent Results in Scientific Research of Student 2010. Năm: 2010.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn