Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Student D5 (Indian)
Đề tài: Pulsating Duct Flow (on progress)
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 National Taiwan University of Science and Technology

 2018

 2021

[2]Student D1 (Indian)
Đề tài: Jet in Crossflow with Combustion (on progress)
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 National Taiwan University of Science and Technology

 2017

 2020

[3]Student D2 (Indian)
Đề tài: Swirling Flow Combustor (on progress)
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 National Taiwan University of Science and Technology

 2017

 2020

[4]Student D4 (Ethiopian)
Đề tài: Swirling Double-concentric Jets (combined active and passive control methods) (on progress)
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 National Taiwan University of Science and Technology

 2017

 2020

[5]Student D3 (Indonesian)
Đề tài: Jet in Crossflow (on progress)
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 National Taiwan University of Science and Technology

 2017

 2020

[6]Nguyễn Tuấn Phương
Đề tài:

Thiết kế chế tạo bộ phụ kiện cung cấp nhiên liệu biogas – hydrogen cho động cơdiesel cỡ nhỏ

 Thạc sĩ

 Khoa Cơ khí Giao thông, Đại học Bách Khoa-ĐHĐN

 2019

 2020

[7]Chaladani Daniel (Ethiopian)
Đề tài: Flow Characteristics of Horizontal Synthetic Jet Impingement on Flat Plate (on progress)

 Thạc sĩ

 National Taiwan University of Science and Technology

 2018

 2019

[8]Ramprasath (Indian)
Đề tài: Flow behaviours and velocity Properties of Pulsed wall Jet

 Thạc sĩ

 National Taiwan University of Science and Technology

 2016

 2018

[9]Siva. Ramalingam (Indian)
Đề tài: Flow Characteristics of continuous Jet Impingement on a Flat Plate using A Finite Confined Nozzle

 Thạc sĩ

 National Taiwan University of Science and Technology

 2016

 2018

[10]Navik Kholili (Indonesian)
Đề tài: Effects of jet-to-wall distance on flow characteristics of wall jets

 Thạc sĩ

 National Taiwan University of Science and Technology

 2016

 2018

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn