Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

  Các nhóm nghiên cứu Khoa học đang hướng dẫn hiện nay:
- Công nghệ phun và hòa trộn hỗn hợp.
- Thiết kế khí động học các phương tiện giao thông (ô tô, máy bay)
- Năng lượng tái tạo: năng lượng gió, nước.
- Năng lượng mới: Hydrogen-Biogas
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn