Hoàng Hà
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,598,831

 
Mục này được 16300 lượt người xem
Họ và tên:  Hoàng Hà
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  21/03/1986
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Nghệ An
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Ngân hàng, tài chính và quản trị rủi ro / Kinh tế và tài chính quốc tế; Tại: Trường ĐH Sorbonne Paris Nord
Đơn vị công tác: Khoa Quản trị Kinh doanh; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Chiến lược và kỹ thuật tài chính / Khoa học quản lý; Tại: Trường ĐH Paris Sud
Dạy CN: Quản trị học, Khởi sự kinh doanh
Lĩnh vực NC: Khởi nghiệp, Kinh tế chia sẻ, Quản trị
Ngoại ngữ: Tiếng Pháp, Tiếng Anh (IELTS 6.5, TOEIC 855)
Địa chỉ liên hệ: Khoa Quản Trị Kinh Doanh, Trường ĐH Kinh Tế - ĐH Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Từ ngày 01/8/2019 đến nay: Giảng viên tại Khoa Quản trị Kinh doanh, trường Đại học Kinh tế -Đại học Đà Nẵng

- Từ ngày 31/12/2015 đến 31/7/2019: Giảng viên tại Khoa Đào tạo Quốc tế, trường Đại học Duy Tân
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tự kinh doanh (Factors Affecting Self-Employment Intention). Chủ nhiệm: Hoàng Hà. Mã số: T2020_04_54. Năm: 2020. (Jan 6 2020 11:15AM)
[2] Đề tài Khác: "The estimated budget and the restitution of financial information within a multinational group" - Unpublished MBA Dissertation, University of Paris Sud.. Chủ nhiệm: Hoàng Hà. Mã số: 00001. Năm: 2013. (Oct 22 2019 11:45AM)
[3] Đề tài Khác: “Foreign direct investment and attractiveness policy in Vietnam”. Unpublished B.A Dissertation, University Sorbonne Paris Nord. Chủ nhiệm: Hoàng Hà. Mã số: 00001. Năm: 2011. (Oct 22 2019 11:47AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: "Ngân hàng ngầm, tín dụng đen và cơ hội cho tín dụng vi mô". Tác giả: Hoàng Hà. The 3rd National Conference on Socio-Economic Development in the Central Highlands 2019. Số: ISBN: 978-604-60-3012-6. Trang: 1201-1208. Năm 2019. (Oct 22 2019 11:39AM)
[2]Bài báo: “Fintech và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, những tác động lên thế giới tài chính”. Tác giả: Hoàng Hà. COMB 2017– Hội thảo Quản trị và Kinh doanh 2017. Số: ISBN: 978-604- 84-2715-3. Trang: 651-657. Năm 2017. (Oct 22 2019 11:11AM)
[3]Bài báo: “Mối liên hệ giữa quản trị hàng tồn kho và lợi nhuận của doanh nghiệp – Nghiên cứu ngành sách và thiết bị trường học giai đoạn 2008-2016. Tác giả: Hoàng Hà, Trần Thị Kim Ngọc . COMB 2017– Hội thảo Quản trị và Kinh doanh 2017. Số: ISBN: 978-604- 84-2715-3. Trang: 754-761. Năm 2017. (Oct 22 2019 11:13AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: "The underground economy in transition countries from the perspective of globalization: The case of Vietnam". Authors: Hoàng Hà. Amazonia Journal Research (ISI Clarivate Analytics Indexed). No: Volume 9 - Issue 29. Pages: 234-242. Year 2020. (May 2 2020 3:41PM)
[2]Article: Accepted paper: “The Cashless Economy in Vietnam - The Situation and Policy Implications”. Authors: Hoàng Hà - Faculty of Business Administration. Journal of Reviews on Global Economics (Scopus Indexed). No: 9. Pages: Article in press. Year 2020. (May 11 2020 10:31PM)
[3]Article: "Understanding The Determinants To Use Behavior Of Mobile Banking: Extending UTAUT Model With Perceived Risk And Trust". Authors: Hoàng Hà, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng hahoang@due.edu.vn. Proceedings – International Conference for Young Researchers in Economics and Business. No: Mã số ISBN: 978-604-974-282-8. Pages: 800-814. Year 2019. (Dec 10 2019 11:40AM)
[4]Article: The Sharing Economy and Collaborative Finance: The Case of P2P Lending in Vietnam”. Authors: Hoàng Hà, Trần Đình Uyên. Business Economics Scientific Journal 22 (2). No: 22. Pages: 84-93. Year 2017. (Oct 22 2019 11:15AM)
[5]Presentations: The Sharing Economy and Collaborative Finance: The Case of P2P Lending in Vietnam”. Authors: Hoàng Hà, Trần Đình Uyên. Proceeding UGEFIC 2017 – Conference on Digital Economy Enhancement for Accelerating Sustainable Development Goals Achievement, Jakarta, Indonesia. Pages: 174-176. Year 2017. (Oct 22 2019 11:35AM)
  
 Khen thưởng
[1] Giấy khen Giám Đốc Sở Giáo Dục và Đào Tạo Thành Phố Đà Nẵng. Số: 181 KT/QĐ-GD&ĐT. Năm: 2002.
[2] Giấy khen Giám Đốc Sở Giáo Dục và Đào Tạo Thành Phố Đà Nẵng. Số: 285 QĐ/GD&ĐT. Năm: 2003.
[3] Giấy khen Giám Đốc Sở Giáo Dục và Đào Tạo Thành Phố Đà Nẵng. Số: 130/QĐ/GD&ĐT. Năm: 2004.
[4] Giấy Khen Thành tích Xuất Sắc trong Công Tác Hội và phong trào Sinh viên Nhiệm kỳ 2005-2008. Số: 1208/KT-SVHN. Năm: 2008.
[5] Điểm số xuất sắc nhất và Thủ khoa Toàn khóa. Số: Trường Đại Học Sorbonne Paris Nord. Năm: 2011.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Khởi sự kinh doanh
Ngành: Khoa học quản lý
 2020 Sinh viên Đại học  Trường Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng
[2]Quản trị học
Ngành: Khoa học quản lý
 2019 Sinh viên Đại học  Trường Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng
  
 Thông tin khác
  

Tập Huấn: Khóa học hướng dẫn viết và công bố bài báo khoa học trên các tạp chí quốc tế. Đơn vị tổ chức: Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ - Đoàn TNCSHCM, thành phố Hồ Chí Minh (Giấy chứng nhận số 28-GCN/KHCN)

Từ ngày 25/2/2017 đến 12/3/2017: Tham gia chương trình Trao đổi Học giả (Visiting Scholar) tại Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Saint-Ambrose, Bang IOWA, Hoa kỳ

- Phối hợp tổ chức hội thảo và tham gia giảng dạy tại một số học phần chuyên ngành
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn