Hoàng Hà
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 17265 lượt người xem
Họ và tên:  Hoàng Hà
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  21/03/1986
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Nghệ An
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Quản Trị Kinh Doanh / Thương Mại Quốc Tế; Tại: Trường Đại Học Thương Mại
Đơn vị công tác: Khoa Quản trị Kinh doanh; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Chiến lược và kỹ thuật tài chính / Khoa học quản lý; Tại: Trường ĐH Paris Sud
Dạy CN: Quản trị học, Khởi sự kinh doanh
Lĩnh vực NC: Khởi nghiệp, Chuyển đổi số, Quản trị
Ngoại ngữ: Tiếng Pháp, Tiếng Anh (IELTS 6.5, TOEIC 855)
Địa chỉ liên hệ: Khoa Quản Trị Kinh Doanh, Trường ĐH Kinh Tế - ĐH Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Từ ngày 01/8/2019 đến nay: Giảng viên tại Khoa Quản trị Kinh doanh, trường Đại học Kinh tế -Đại học Đà Nẵng

- Từ ngày 31/12/2015 đến 31/7/2019: Giảng viên tại Khoa Đào tạo Quốc tế, trường Đại học Duy Tân

- Từ 2012-2013: Chuyên viên Phòng Quản Lý Ngân Quỹ - Tập đoàn Conforama, Cộng Hòa Pháp
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tự kinh doanh . Chủ nhiệm: Hoàng Hà. Mã số: T2020_04_54. Năm: 2020. (Jan 6 2020 11:15AM)
[2] Đề tài Khác: "The estimated budget and the restitution of financial information within a multinational group" - Unpublished MBA Dissertation, University of Paris Sud.. Chủ nhiệm: Hoàng Hà. Mã số: 00001. Năm: 2013. (Oct 22 2019 11:45AM)
[3] Đề tài Khác: “Foreign direct investment and attractiveness policy in Vietnam”. Unpublished B.A Dissertation, University Sorbonne Paris Nord. Chủ nhiệm: Hoàng Hà. Mã số: 00001. Năm: 2011. (Oct 22 2019 11:47AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: Mobile Wallet Adoption – Moderating Effect of Using Experience. Tác giả: Hoang Ha, Department of Business Administration, University of Economics - The University of Danang. The 9th conference on information technology and its applications. Trang: 122-129. Năm 2020. (Nov 27 2020 4:23PM)
[2]Tham luận: Nền kinh tế không dùng tiền mặt tại Việt Nam: thực trạng và những hàm ý chính sách. Tác giả: Hoàng Hà. Hội thảo khoa học quốc gia: Phát triển nền kinh tế số - những yêu cầu đổi mới và quản lý tiền tệ ở Việt Nam. Trang: 73-86. Năm 2020. (Aug 21 2020 1:54PM)
[3]Bài báo: Đánh giá sự sẵn sàng khởi nghiệp của sinh viên - Nghiên cứu thực nghiệm tại Đà Nẵng. Tác giả: Hoàng Hà, Trịnh Lê Tân. Tạp chí Kinh Tế và Dự Báo (Economy and Forecast Review, ISSN 0866-7120). Số: 27. Trang: 103-107. Năm 2020. (Nov 11 2020 9:37AM)
[4]Bài báo: Chuyển đổi số và những ảnh hưởng lên ý định khởi nghiệp. Tác giả: Hoàng Hà. Tạp Chí Khoa Học và Công nghệ - Đại Học Đà Nẵng (ISSN 1859-1531). Số: 8. Trang: Volume 18. Năm 2020. (Sep 14 2020 9:50AM)
[5]Tham luận: Ngân hàng ngầm, tín dụng đen và cơ hội cho tín dụng vi mô. Tác giả: Hoàng Hà. The 3rd National Conference on Socio-Economic Development in the Central Highlands 2019. Trang: 1201-1208. Năm 2019. (Oct 22 2019 11:39AM)
[6]Bài báo: Bằng chứng thực nghiệm về mối liên hệ giữa quy mô của nền kinh tế ngầm và sự mở cửa thương mại
.
Tác giả: Hoàng Hà. DTU Journal of Science and Technology. Số: 02(33). Trang: 66-73. Năm 2019.
(Aug 21 2020 2:18PM)
[7]Tham luận: Tác động của tự do thương mại lên quy mô của nền kinh tế ngầm. Tác giả: Hoàng Hà. Hội thảo khoa học quốc gia: Xác Định Và Phát Triển Các Ngành Kinh Tế Có Lợi Thế Trong Bối Cảnh Tự Do Hóa Thương Mại. Trang: 245-252. Năm 2019. (Aug 21 2020 2:22PM)
[8]Tham luận: Mối liên hệ giữa quản trị hàng tồn kho và lợi nhuận của doanh nghiệp – Nghiên cứu ngành sách và thiết bị trường học giai đoạn 2008-2016. Tác giả: Hoàng Hà, Trần Thị Kim Ngọc . COMB 2017– Hội thảo Quản trị và Kinh doanh 2017. Trang: 754-761. Năm 2017. (Oct 22 2019 11:13AM)
[9]Tham luận: Fintech và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, những tác động lên thế giới tài chính. Tác giả: Hoàng Hà. COMB 2017– Hội thảo Quản trị và Kinh doanh 2017. Trang: 651-657. Năm 2017. (Oct 22 2019 11:11AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: The underground economy in transition countries from the perspective of globalization: The case of Vietnam. Authors: Hoàng Hà. Amazonia Journal Research (ISI Clarivate Analytics Indexed). No: Volume 9 - Issue 29. Pages: 234-242. Year 2020. (May 2 2020 3:41PM)
[2]Article: The Cashless Economy in Vietnam - The Situation and Policy Implications. Authors: Hoàng Hà. Journal of Reviews on Global Economics (Scopus Index Journal). No: 9. Pages: 216-223. Year 2020. (May 11 2020 10:31PM)
[3]Article: Exploring the Antecedents of English Speaking Performance: An Empirical Study on Students in Vietnam. Authors: Võ Thị Minh Nho, Hoàng Hà. Universal Journal of Educational Research (Scopus Index Journal, Q4). No: 8. Pages: 2108-2116. Year 2020. (Aug 21 2020 2:02PM)
[4]Article: The Role of Promotion in Mobile Wallet Adoption – A Research in Vietnam. Authors: Ha Hoang, Tan Trinh Le. Advances in Science, Technology and Engineering Systems (Scopus Index Journal, Q3). No: 5. Pages: 290-298. Year 2020. (Nov 11 2020 9:39AM)
[5]Article: Applying Signal Quality Theory for Measuring Brand Value of the Consumer Goods (Scopus Indexed). Authors: Trinh Le Tan, Hoang Ha. Journal of Logistics, Informatics and Service Science. No: Vol.7, No.2, 2020. Pages: 97-115. Year 2020. (Dec 30 2020 7:54AM)
[6]Presentations: Evaluate The Influences Of Higher Education On The Entrepreneurial Intention. Authors: Hoàng Hà. The International Conference On “Higher Education In Vietnam And Asian Countries: Similarities And Possibilities Of Cooperation. Pages: 136-153. Year 2020. (Dec 2 2020 8:51PM)
[7]Presentations: Understanding The Determinants To Use Behavior Of Mobile Banking: Extending UTAUT Model With Perceived Risk And Trust. Authors: Hoàng Hà. International Conference for Young Researchers in Economics and Business (ICYREB 2019). Pages: 800-814. Year 2019. (Dec 10 2019 11:40AM)
[8]Presentations: What factors contribute to the success of an entrepreneurial career decision? An exploratory study. Authors: Hoàng Hà, Lê Thị Minh Hằng. International Conference on Management and Business (COMB 2019). Pages: Pages: 50-64. Year 2019. (Aug 21 2020 1:55PM)
[9]Presentations: The Sharing Economy and Collaborative Finance: The Case of P2P Lending in Vietnam. Authors: Hoàng Hà, Trần Đình Uyên. Proceeding UGEFIC 2017 – Conference on Digital Economy Enhancement for Accelerating Sustainable Development Goals Achievement, Jakarta, Indonesia. Pages: 174-176. Year 2017. (Oct 22 2019 11:35AM)
[10]Article: The Sharing Economy and Collaborative Finance: The Case of P2P Lending in Vietnam. Authors: Hoàng Hà, Trần Đình Uyên. Business Economics Scientific Journal 22 (2). No: 22. Pages: 84-93. Year 2017. (Oct 22 2019 11:15AM)
  
 Khen thưởng
[1] Giấy khen Giám Đốc Sở Giáo Dục và Đào Tạo Thành Phố Đà Nẵng. Số: 181 KT/QĐ-GD&ĐT. Năm: 2002.
[2] Giấy khen Giám Đốc Sở Giáo Dục và Đào Tạo Thành Phố Đà Nẵng. Số: 285 QĐ/GD&ĐT. Năm: 2003.
[3] Giấy khen Giám Đốc Sở Giáo Dục và Đào Tạo Thành Phố Đà Nẵng. Số: 130/QĐ/GD&ĐT. Năm: 2004.
[4] Giấy Khen Thành tích Xuất Sắc trong Công Tác Hội và phong trào Sinh viên Nhiệm kỳ 2005-2008. Số: 1208/KT-SVHN. Năm: 2008.
[5] Điểm số xuất sắc nhất và Thủ khoa Toàn khóa. Số: Trường Đại Học Sorbonne Paris Nord. Năm: 2011.
[6] Giấy Khen của Hiệu Trưởng Trường ĐH Kinh Tế - ĐH Đà Nẵng. Năm: 2020.
[7] Bài báo được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín trong danh mục ISI, SCI, SCIE năm 2020. Số: 4904/QĐ-BGDĐT. Năm: 2020.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Khởi sự kinh doanh
Ngành: Khoa học quản lý
 2020 Sinh viên Đại học  Trường Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng
[2]Quản trị học
Ngành: Khoa học quản lý
 2019 Sinh viên Đại học  Trường Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng
  
 Thông tin khác
  

Chứng nhận đã hoàn thành tập huấn của Elsevier (Certificate of excellence from Researcher Academy / ELSEVIER)

  • Certified Peer Reviewer Course 
  • Fundamentals of peer review
  • Becoming a peer reviewer 
  • Going through peer review
Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57220492883
WoS ID: https://publons.com/researcher/3411753/ha-hoang/peer-review/

Thành viên phản biện của các tạp chí (Reviewer for):

  • International Journal of Energy Sector Management (Web of Science, Scopus)
  • Heliyon (Cell Press) (ISSN 2405-8440) (Web of Science, Scopus)
  • Journal of Science and Technology (JST-UD) (ISSN: 1859-1531)
  • WSEAS Transactions on Business and Economics (ISSN: 1109-9526) (Scopus)
  • Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal (ASTESJ) (Scopus)

Từ ngày 25/2/2017 đến 12/3/2017: Tham gia chương trình Trao đổi Học giả (Visiting Scholar) tại Trường Quản trị Kinh doanh, Đại học Saint-Ambrose, Bang IOWA, Hoa kỳ
- Phối hợp tổ chức hội thảo và tham gia giảng dạy tại một số học phần chuyên ngành.

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn