Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu ảnh hưởng của tải trọng thứ cấp đến giá trị nội lực của kết cấu cầu cong bằng bê tông cốt thép
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoàng Phương Hoa*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
; Số: Số 01(86).2015;Từ->đến trang: 52-57;Năm: 2015
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Kết cấu cầu cong hiên nay đang được sử dụng rộng rãi, đặc biệt trong các thành phố trên Thế giới. Ở Việt Nam, với tốc độ phát triển nhanh chóng của các thành phố lớn, kết cấu cầu cong đang được ứng dụng nhiều trong các nút giao thông khác mức như ở: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng....Bài báo giới thiệu nghiên cứu ảnh hưởng của co ngót và từ biến đến giá trị nội lực của kết cấu cầu cong bằng bê tông cốt thép. Kết quả nghiên cứu tính toán bằng phần mềm Midas/Civil áp dụng cho liên cong cầu dẫn Thuận Phước, kết cấu vòng xuyến nút giao thông Ngã Ba Huế, thành phố Đà Nẵng sẽ giúp các nhà thiết kế và thi công công trình có thêm một tài liệu tham khảo khi thiết kế và thi công kết cấu công trình cong bằng bê tông cốt thép.
ABSTRACT
Currently the arch bridge structure is widely used in many cities around the world. In Vietnam, with the rapid growth of big cities, curved bridge structure is being applied to many intersections in Hanoi, Ho Chi Minh city and Danang city…This paper presents a study of effects of shrinkage and creep on the value of internal structure of arch bridges with reinforced concrete. The research results calculated by Midas/civil software applied to Thuan Phuoc curved bridge, bracelet intersection structure of Nga Ba Hue, Danang will help designers and construction work executors have an additional reference to the design and construction of curved structures with reinforced concrete.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn