Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Thái Hoàng Ân
Đề tài: Nghiên cứu quy luật lan truyền sóng trong nền đất do hoạt động đầm chặt nền đường
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2017

 2020

[2]Vũ Minh Đức
Đề tài: Nghiên cứu thành phần, tính năng cơ học và độ bền thấm Ion Clo của bê tông tự đầm làm đường
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Trường Đại học Giao thông vận tải

 2016

 2020

[3]Thạch Ngọc Minh
Đề tài: Phân tích hiện tượng lún đường đầu cầu và đề xuất biện pháp xử lý lún đường đầu cầu Tổng Tồn - TL.911, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 2019

 2019

[4]Nguyễn Phú Thọ
Đề tài: Phân tích hiện tượng hư hỏng mố, trụ cầu và đề xuất giải pháp gia cường kết cấu trụ cầu bằng tấm sợi Composite tại tỉnh Trà Vinh 

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 2019

 2019

[5]Nguyễn Văn Phương
Đề tài: Nghiên cứu cấu tạo bản giảm tải cùng tham gia làm việc với hệ kết cấu cầu khi xét đến ảnh hưởng của khối lượng đất nền

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 2019

 2019

[6]Trang Hoàng Thuấn
Đề tài: Đánh giá năng lực chịu tải và đề xuất giải pháp cải tạo, sửa chữa cầu Nhơn Hòa, đường Huyện 26, tỉnh Trà Vinh

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 2019

 2019

[7]Ngô Nhật Anh
Đề tài: Đánh giá khả năng chịu lực và đề xuất phương án cải tạo cầu Hội Yên thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2019

 2019

[8]Nguyễn Hoàng Quốc
Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng thành phần kích động đứng của các trận động đất mạnh đến phản ứng kết cấu công trình khi sử dụng gối con lắc 2 mặt trượt ma sát DFP

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 2019

 2019

[9]Phạm Quang Hiển
Đề tài: Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và nâng cấp tải trọng cầu Nam Ô cũ

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[10]Hoàng Văn Khánh
Đề tài: Đánh giá mức độ quan trọng của các nhân tố ảnh hưởng đến tuổi thọ công trình cầu trong giai đoạn quản lý, khai thác sử dụng bằng phương pháp AHP

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

[11]Nguyễn Ngọc Cam
Đề tài: Đánh giá và quản lý rủi ro trong quá trình thi công, khai thác công trình cầu Cửa Đại, tỉnh Quảng Ngãi sử dụng công nghệ BIM

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

[12]Nguyễn Tấn Đời
Đề tài: Nghiên cứu gia cường bản bê tông cốt thép bằng tấm FRP dính bám ngoài

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

[13]Phan Đình Thành
Đề tài: Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp sửa chữa cầu Trà Khúc 2

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

[14]Nguyễn Anh Wuyn
Đề tài: Nghiên cứu giải pháp sử dụng sàn giảm tải chống lún cho đường đầu cầu

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

[15]Nguyễn Phỉ Phương
Đề tài: Nghiên cứu thiết kế thành phần cấp phối bê tông tự đầm dùng cho công trình xây dựng ở tỉnh Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[16]Trần Phước Hậu
Đề tài: Nghiên cứu và đề xuất giải pháp đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng các công trình giao thông trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[17]Nguyễn Tiến Bá
Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của co ngót, từ biến đến kết cấu nhịp cầu cong bê tông cốt thép ứng suất trước

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

[18]Phạm Đình Trung
Đề tài: Ảnh hưởng của khối lượng nền lên ứng xử động của kết cấu dầm và tấm
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2018

[19]Tôn Trọng Quang
Đề tài: Phân tích hiệu quả giảm chấn kết cấu nhà nhiều tầng chịu tải trọng động đất sử dụng gối cô lập hai mặt trượt ma sát

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 2016

 2017

[20]Lê Hoàng Phước
Đề tài: Phân tích hiệu quả giảm chấn kết cấu nhà nhiều tầng chịu tải trọng động đất sử dụng gối cô lập một mặt trượt ma sát

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 2016

 2017

[21]Nguyễn Ngọc An
Đề tài: Đánh giá sơ bộ sức khỏe kết cấu nhịp cầu bằng phương pháp dao động xung kích

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 2016

 2017

[22]Huỳnh Hữu Nguyên Vũ
Đề tài: Nghiên cứu biện pháp gia cường kết cấu cầu cũ ở tỉnh Quảng Nam bằng cáp dự ứng lực căng ngoài

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 2016

 2017

[23]Nguyễn Hoàng Hải
Đề tài: Áp dụng cốt thanh Composite sợi thủy tinh trong bê tông ứng suất trước

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 2016

 2017

[24]Trần Thanh Vũ
Đề tài: Nghiên cứu sản xuất bê tông tự đầm mác 40 MPa sử dụng vật liệu tại Trà Vinh

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2016

[25]Nguyễn Viết Long
Đề tài: Đánh giá hệ số biến động cường độ chịu nén bê tông của một số công trình trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2016

[26]Dương Anh Đức
Đề tài: Áp dụng gối cô lập hai mặt trượt ma sát giảm chấn cho nhà nhiều tầng chịu tải trọng động đất

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2016

 2016

[27]Nguyễn Trọng Khánh
Đề tài: Tính toán cấu kiện bê tông cốt composite áp dụng cho công trình ven biển và hải đảo

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2016

 2016

[28]Nguyễn Văn Nam
Đề tài: Mô hình kết cấu gối cô lập trượt ma sát cho công trình chịu tải trọng động đất
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2016

[29]Nguyễn Văn Phúc
Đề tài: Ứng dụng gối cô lập trượt ma sát cho kết cấu chịu tải trọng động đất

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[30]Huỳnh Quang Thái
Đề tài: Phân tích ảnh hưởng của tải trọng động đất lên hệ kết cấu dạng cong bằng bê tông cốt thép

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[31]Huỳnh Trần Lĩnh
Đề tài: Nghiên cứu sử dụng bê tông tự đầm trong cải tạo, sửa chữa công trình xây dựng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[32]Lê Trần Khánh Phúc
Đề tài: Nghiên cứu giải pháp gia cường kết cấu dầm cầu Thừa Lưu bằng phương pháp dán tấm sợi FRP

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[33]Phạm Đăng Huệ
Đề tài: Nghiên cứu thực nghiệm tăng hiệu quả sức kháng uốn của dầm được gia cường bằng tấm composite ứng suất trước

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[34]Nguyễn Thị Thanh Nga
Đề tài: Phân tích nội lực cầu dầm bê tông cốt thép chịu tác động của động đất

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[35]Đặng Phương
Đề tài: Khảo sát tính toán hệ số biến động cường độ chịu nén của bê tông tại một số công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[36]Nguyễn Thị Lệ Quyên
Đề tài: Lựa chọn phương án thi công hợp lý kết cấu chuyển trong công trình nhà cao tầng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[37]Nguyễn Công Sằng
Đề tài: Nghiên cứu áp dụng biện pháp tăng cường hiệu quả gia cường dầm chữ T bê tông cốt thép bằng vật liệu composite

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[38]Huỳnh Công Ân
Đề tài: Nghiên cứu tính toán cấu kiện bê tông cốt composite tiết diện chữ T

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[39]Nguyễn Thị Duyên
Đề tài: Xây dựng quy trình quản lý, khai thác cầu Trần Thị Lý-Thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[40]Bùi Quang Triệu
Đề tài: Nghiên cứu xác định thành phần cấp phối và quy trình thi công khối đổ bê tông biến thái tường chống thấm trong đập bê tông đầm lăn. Áp dụng cho công trình thủy điện Đăcdrinh, tỉnh Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[41]Phan Văn Huy
Đề tài: Phân tích và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý dự án xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước ở Quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[42]Đỗ Trần Như Hoàng
Đề tài: Phân tích thực trạng và đưa ra giải pháp tránh rủi ro nâng cao hiệu quả đấu thầu công trình xây dựng của các doanh nghiệp tại thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[43]Đỗ Vũ Thảo Quyên
Đề tài: Nghiên cứu sự ma sát giữa bê tông và thành ống bơm khi thi công bằng phương pháp bơm

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[44]Trần Đình Hoàng
Đề tài: Phân tích nội lực cầu vòm ống thép nhồi bê tông chịu tác động của động đất

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[45]Trần Thể Thao
Đề tài: Nghiên cứu so sánh chất lượng bê tông tự đầm trong phòng thí nghiệm và tại trạm trộn

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[46]Đặng Công Chiến
Đề tài: Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý xây dựng công trình cầu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[47]Nguyễn Tuấn Phong
Đề tài: Phân tích đánh giá hiện trạng và giải pháp tăng cường năng lực hệ thống cầu tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[48]Nguyễn Huỳnh Minh Trang
Đề tài: Nghiên cứu tính toán cấu kiện bê tông cốt thanh Composite ứng suất trước

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[49]Nguyễn Thị Thảo
Đề tài: Nghiên cứu thực nghiệm gia cường sức kháng cắt và sức kháng uốn dầm bê tông cốt thép bằng tấm vật liệu Composite

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[50]Đoàn Như Hoạt
Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng co ngót, từ biến của bê tông trong tính toán kết cấu liên cong cầu Thuận Phước thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[51]Triệu Trân Hy
Đề tài: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư Xây dựng cơ bản tại thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[52]Thái Bình Nguyên
Đề tài: Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn chỉnh công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách tại thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[53]Phan Dạ Thảo
Đề tài: Nghiên cứu gia cường kết cấu bê tông cốt thép bằng tấm dán Fiber Reinforced Polymer

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[54]Phạm Văn Mẫn
Đề tài: Nghiên cứu sản xuất bê tông tự đầm mác cao sử dụng vật liệu địa phương

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[55]Trương Đình Quân
Đề tài: Nghiên cứu công nghệ thi công bê tông cường độ cao theo phương pháp tự chèn cho các công trình Thuỷ lợi-Thuỷ điện

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[56]Nguyễn Nhật Huy
Đề tài: Nghiên cứu hiệu quả gia cường công trình xây dựng bằng vật liệu Composite

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[57]Nguyễn Thanh Nguyên
Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng vật liệu Composite để cải tạo, nâng cấp cầu Hoà Xuân thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[58]Nguyễn Đình Khanh
Đề tài: Nghiên cứu gia cường kết cấu bê tông cốt thép bằng tấm dán fiber reinforced polymer

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[59]Nguyễn Ngọc Tuấn
Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng bê tông tự đầm trong kết cấu xây dựng sử dụng vật liệu địa phương

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[60]Nguyễn Thành Lập
Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng bê tông tự đầm sử dụng vật liệu địa phương

 Thạc sĩ

 Đại học Xây dựng Hà Nội

 2010

 2010

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn