Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,090,721

SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Đạt giải A. Giải thưởng "Hoạt động Khoa học và Công nghệ xuất sắc"

 Khoa học công nghệ

 2019

 3151/QĐ-ĐHBK.30/8/2019

 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

[2] BEST PAPER of the ASME (American Society of Mechanical Engineers) PVP2018

 Khoa học công nghệ

 2019

 PVP2018-84367

 American Society of Mechanical Engineers ASME

[3] Đạt giải B. Giải thưởng "Hoạt động Khoa học và Công nghệ xuất sắc"

 Khoa học công nghệ

 2018

 2356/QĐ-ĐHBK.19/11/18

 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

[4] Đạt giải C. Giải thưởng "Hoạt động Khoa học và Công nghệ xuất sắc"

 Khoa học công nghệ

 2017

 1209/QĐ-ĐHBK.13/11/17

 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

[5] Đạt giải Nhì cuộc thi tuyển kiến trúc công trình cầu vượt sông Hương thuộc dự án Đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương thành phố Huế

 Khoa học công nghệ

 2016

 2450/QĐ-UBND

 Ủy ban nhân dân thành phố Huế

[6] Đạt giải A. Giải thưởng "Hoạt động Khoa học và Công nghệ xuất sắc"

 Khoa học công nghệ

 2016

 412/QĐ-ĐHBK.26/10/16

 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn