Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu hiện tượng lún đường đầu cầu và đề xuất giải pháp làm giảm độ lún đường đầu cầu khu vực miền Trung, Việt Nam. Chủ nhiệm: PGS.TS. Hoàng Phương Hoa. Thành viên: GV.TS. Phạm Đình Trung, ThS.NCS. Thái Hoàng Ân, KS. Nguyễn Hữu Anh Quốc. Mã số: B2019-DN02-55. Năm: 2021. (Oct 17 2019 7:48AM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu xây dựng phần mềm mô phỏng chuyển động nền và phổ phản ứng tương ứng với lịch sử hoạt động động đất ở Việt Nam phục vụ thiết kế kháng chấn cho các công trình xây dựng. Chủ nhiệm: PGS.TS. Đặng Công Thuật. Thành viên: PGS. Trần Quang Hưng, GS. Phan Quang Minh, PGS. Lê Thiện Phú, PGS. Hoàng Phương Hoa, PGS. Đào Đình Nhân, NCS. Trần Thị Xuân Thanh, KS. Lê Tấn Thanh Bình, ThS. Trần Anh Kiệt. Mã số: B2019.ĐNA.0X. Năm: 2020. (Aug 4 2019 11:26AM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Một mô hình nền mới dùng trong phân tích động lực học của dầm tương tác với nền chịu tải di động. Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Trọng Phước. Thành viên: PGS.TS. Hoàng Phương Hoa, GV.TS. Phạm Đình Trung. Mã số: Nafosted. Năm: 2019. (Apr 21 2019 11:54PM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu áp dụng giải pháp cách chấn công trình xây dựng chịu tác động của động đất. Chủ nhiệm: Hoàng Phương Hoa. Thành viên: GV.ThS.NCS Nguyễn Văn Nam, TS. Đào Đình Nhân, GV.ThS.NCS. Phan Hoàng Nam, GV.ThS. Nguyễn Hoàng Vĩnh, GV.ThS.NCS. Phạm Đình Trung, ThS.NCS. Huỳnh Tấn Tiến, GVC.TS. Nguyễn Lan, GV.ThS.NCS. Nguyễn Duy Thảo, GV.TS. Lê Anh Tuấn. Mã số: B2016.ĐNA.03. Năm: 2017. (Apr 6 2016 2:28PM)
[5] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu ứng dụng bê tông tự đầm trong lĩnh vực sửa chữa, cải tạo công trình xây dựng. Chủ nhiệm: Hoàng Phương Hoa. Thành viên: Đàm Nguyễn Anh Khoa; Hoàng Nguyên Sơn. Mã số: Đ2012-02-33. Năm: 2012. (Nov 25 2012 2:05PM)
[6] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu ứng dụng bê tông tự đầm sử dụng vật liệu địa phương. Chủ nhiệm: Hoàng Phương Hoa. Thành viên: Nguyễn Thanh Lập, Nguyễn Ngọc Tuấn. Mã số: T2011-02-27. Năm: 2011. (Dec 16 2011 5:25PM)
[7] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu ứng dụng vật liệu composite trong lĩnh vực cải tạo, sửa chữa các công trình xây dựng khu vực miền Trung-Tây Nguyên. Chủ nhiệm: Hoàng Phương Hoa. Thành viên: Đỗ Việt Hải, Võ Duy Hùng, Trần Như Hoài. Mã số: B2010-TDA01-22-TRIG. Năm: 2011. (Dec 16 2011 5:53PM)
[8] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu ứng dụng một biện pháp tính toán căng dây và tính ảnh hưởng khi dây làm việc bị duỗi thẳng trong cầu dây văng.. Chủ nhiệm: Chủ nhiệm đề tài. Thành viên: . Mã số: T01-15-13. Năm: 2001. (Apr 28 2011 8:50AM)
[9] Đề tài cấp cơ sở: Tính toán điều chỉnh nội lực trong dây văng khi thi công cầu treo dây văng. Chủ nhiệm: Chủ nhiệm. Thành viên: . Mã số: Số 176/ĐHKT-KH. Năm: 1998. (Aug 30 2012 10:34PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn