Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,215,185

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Cơ học phá hủy
Ngành: Xây dựng
 2012 Cao học
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
 Đại học Đà Nẵng
[2]Kết cấu mới xây dựng cầu thép
Ngành: Giao thông vận tải
 2012 Cao học Cầu-Hầm  Đại học Đà Nẵng
[3]Phương pháp khảo sát và nghiên cứu thực nghiệm
Ngành: Giao thông vận tải
 2012 Cao học Xây dựng  Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
[4]Vật liệu Composite
Ngành: Khoa học vật liệu
 2012 Cao học  Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
[5]Chuyên đề cầu
Ngành: Giao thông vận tải
 2011 Đại học
walgreens prints coupons open free printable coupons
 Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
[6]Quản lý chất lượng
Ngành: Khoa học quản lý
 2010 Đại học  Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
[7]Công trình ngầm
Ngành: Xây dựng
 2009 Đại học  Đại học Kiến trúc Đà Nẵng
[8]Công trình cầu
Ngành: Khoa học quản lý
 2009 Đại học  Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
[9]Thiết kế cầu bê tông cốt thép
Ngành: Giao thông vận tải
 1988 Đại học  Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
[10]Thiết kế cầu thép
Ngành: Giao thông vận tải
 1988 Đại hoc  Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
[11]Xây dựng cầu
Ngành: Giao thông vận tải
 1988 Đại học  Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
[12]Khai thác cầu
Ngành: Giao thông vận tải
 1988 Đại học  Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn