Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Phân tích dầm bê tông cốt composite ứng suất trước
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoàng Phương Hoa*, Nguyễn Huỳnh Minh Trang
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 03(88).2015;Từ->đến trang: 42;Năm: 2015
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hiện nay, cầu dầm bê tông cốt thép ứng suất trước được sử dụng khá phổ biến. Tuy nhiên, loại dầm này cũng tồn tại một số nhược điểm, đặc biệt là hiện tượng gỉ cốt thép làm giảm tuổi thọ công trình. Một hướng áp dụng mới đã được tiến hành. Các nhà thiết kế đã sử dụng các thanh bằng vật liệu composite, với tính năng: vừa bền, vừa nhẹ và không bị ảnh hưởng của tác động môi trường gây ra hiện tượng gỉ để thay thế các thanh hoặc bó cáp bằng thép chế tạo các cấu kiện. Bài báo đã nghiên cứu tính toán thiết kế kết cấu bê tông cốt composite ứng suất trước theo tiêu chuẩn “thiết kế kết cấu bê tông cốt composite ứng suất trước” ACI 440.4R-04 của Mỹ. Kết quả nghiên cứu có thể làm tài liệu tham khảo để các nhà thiết kế áp dụng tính toán thiết kế công trình bê tông cốt composite ứng suất trước trong công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp hoặc các công trình giao thông vận tải.
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
ABSTRACT
Currently, prestressed reinforced concrete bridge beams are widely used. However, these beams also have some disadvantages,.For example,the rust of steel rod reduces the life of the construction work.Therefore, a new application was conducted. The designers have used composite bars which are durable, lightweight, and weather-proof to replace the steel rod or cable bundle to make components. The paper studies computational structural design of prestressed reinforced concrete composite according to the standards of American prestressed concrete structures with FRP tendons” ACI 440.4R-04. The findings may be used as a source of reference to the application of computational design of prestressed concrete composite in civil and industrial construction or in transportation work.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn