Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Kỹ thuật điều khiển cách chấn đáy công trình chống động đất (Phần 2: Phương trình vi phân chuyển động và Hiệu quả giảm chấn)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoàng Phương Hoa, Nguyễn Văn Nam, Ngô Thanh Nhàn, Nguyễn Bảo Anh
Nơi đăng: Tạp chí Giao thông vận tải; Số: 1+2/2021 ISSN 2354-0818;Từ->đến trang: xx-xx;Năm: 2021
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn