Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu giải pháp gia cường dầm T bê tông cốt thép ứng suất trước bằng tấm vật liệu composite sợi carbon (phần 3)
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoàng Phương Hoa, Phạm Duy Hòa, Nguyễn Trọng Nghĩa
marriage affairs all wife cheat i want an affair
Nơi đăng: Tap chí Giao thông Vận tải, ISSN 0866-7012
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
; Số: 1+2;Từ->đến trang: 46-48;Năm: 2012
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn