Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Thiết kế, thí nghiệm và mô hình hóa bằng phần mềm ANSYS mốt 2 hiện tượng nứt kết cấu làm bằng vật liệu composite sợi carbon
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong information about abortions teenage
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoàng Phương Hoa
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Nơi đăng: Tạp chí Giao thông Vận tải, ISSN 0866-7012; Số: 10;Từ->đến trang: 35-37;Năm: 2012
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn