Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu nâng cấp tải trọng cầu Hòa Xuân thành phố Đà Nẵng bằng vật liệu composite
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thanh Nguyên Hoàng Phương Hoa
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, ISSN 1859-1531
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
; Số: 12(61) Quyển II;Từ->đến trang: 78-91;Năm: 2012
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons open free printable coupons
ABSTRACT
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn