Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu ảnh hưởng của số lớp đến giá trị Ứng suất - Biến dạng của liên kết dạng chữ T được làm bằng vật liệu Composite sợi carbon
marriage affairs open i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoàng Phương Hoa, Đàm Nguyễn Anh Khoa
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Nơi đăng: Tạp chí Giao thông Vận tải, ISSN 0866-7012; Số: 5/2013;Từ->đến trang: 32-35;Năm: 2013
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
walgreens prints coupons open free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn