Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu áp dụng tiêu chuẩn Ứng suất cực đại và Tsai-Hill tính toán gia cường cột, trụ bê tông cốt thép bằng vật liệu Composite
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoàng Phương Hoa, Phan Dạ Thảo
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Tạp chí Giao thông Vận tải, ISSN 0866-7012; Số: 6/2013;Từ->đến trang: 30-32;Năm: 2013
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn