Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Các phương pháp phân tích, đánh giá kết quả quan trắc địa kỹ thuật nền đường đắp cao trên đất yếu - Ứng dụng cho tuyến đường vành đai phía nam thành phố Đà Nẵng - Gói thầu C57
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Lan, Đặng Việt Dũng, Hoàng Phương Hoa và Nguyễn Vinh
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
Nơi đăng: 40 Years of Cooperation between Vietnam and Japan in Construction Sector: Achievements and Opportunities; Số: ISBN: 978-604-82-0053-4;Từ->đến trang: 105-114;Năm: 2013
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Nền đất yếu thường được xử lý bằng nhiều phương pháp khác nhau. Trong đó sử dụng thiết bị thoát nước theo phương thẳng đứng (Prefabricated vertical drains - PVD) kết hợp với gia tải trước được ứng dụng khá phổ biến hiện nay tại một số dự án của Việt Nam. Tuy nhiên, việc đánh giá ổn định nền trong quá trình gia tải cũng như đánh giá độ cố kết nền phục vụ công tác dỡ tải thi công các giai đoạn tiếp theo còn thiếu nhiều tài liệu tổng hợp. Bài báo giới thiệu các phương pháp đánh giá ổn định, cố kết nền trong xử lý nền đất yếu dựa trên dữ liệu quan trắc. Ứng dụng các phần mềm chuyên dụng cho phân tích địa kỹ thuật hiện nay (chương trình PTHH - Plaxis, Sai phân hữu hạn - SETTLE 3D) vào bài toán phân tích ngược để đánh giá cố kết nền, cũng như các Modul chương trình do nhóm nghiên cứu phát triển nhằm mục đích tự động hóa trong việc đánh giá kết quả quan trắc địa kỹ thuật. Nghiên cứu đã được ứng dụng đánh giá kết quả quan trắc địa kỹ thuật đường vành đai phía Nam thành phố Đà Nẵng - Gói thầu C57.
marriage affairs all wife cheat i want an affair
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn