Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Hiệu quả cách chấn của gối con lắc ma sát cho cầu dầm liên tục chịu tải trọng động đất
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Quốc Khánh, Hoàng Phương Hoa, Nguyễn Văn Nam
Nơi đăng: Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc. Kỷ niệm 35 thành lập Viện Cơ học. Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ-6/2014. Tập 1. Cơ học máy-Cơ học thủy khí-Động lực học và Điều khiển; Số: ISBN: 978-604-913-233-9.;Từ->đến trang: 81-86;Năm: 2014
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn