Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,636,530

 Nghiên cứu ứng dụng vật liệu composite trong lĩnh vực cải tạo, sửa chữa các công trình xây dựng khu vực miền Trung-Tây Nguyên
viagra coupon click free discount prescription card
losartankalium krka bivirkninger go losartan
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
Chủ nhiệm:  Hoàng Phương Hoa; Thành viên:  Đỗ Việt Hải, Võ Duy Hùng, Trần Như Hoài
Số: B2010-TDA01-22-TRIG ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn