Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,636,805

 Tính toán điều chỉnh nội lực trong dây văng khi thi công cầu treo dây văng
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
coupons for prescriptions lilly cialis coupon coupons for cialis 2016
Chủ nhiệm:  Chủ nhiệm; Thành viên:  
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Số: Số 176/ĐHKT-KH ; Năm hoàn thành: 1998; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn