TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
52,825,805
 
SÁCH VÀ GIÁO TRÌNH

Đơn vị: Phòng:
F 501. Problematizing the culture of learning and teaching English in the expanding circles: Revisiting teacher identity
F 502. Tiếng Anh 6 Sách giáo viên, Tập một (Sách thí điểm)
Chủ biên: Nguyễn Thị Chi. Đồng tác giả: Lê Kim Dung - Phan Chí Nghĩa - Lưu Qúy Khương - Vũ Mai Trang - Lương Quỳnh Trang
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Tập đoàn Xuất bản Giáo dục Pearson. năm 2012.
F 503. Kỹ thuật xây dựng móng cầu Chủ biên: GS.TSKH Nguyễn Trâm, ThS Lê Văn Lạc, ThS Nguyễn Văn Mỹ, ThS Đỗ Việt Hải. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Xây dựng - Hà Nội. năm 2012.
F 504. Giáo trình "Thiết kế hình học đường "
Chủ biên: Ngô Thị Mỵ. Đồng tác giả:
.
Nơi XB: Khoa kỹ thuật xây dựng- Trường Cao đẳng Công nghệ. năm 2012.
F 505. Tiếng Anh 6 Sách học sinh. Tập một (Sách thí điểm)
Chủ biên: Nguyễn Thị Chi. Đồng tác giả: Lê Kim Dung - Phan Chí Nghĩa - Lưu Qúy Khương - Vũ Mai Trang - Lương Quỳnh Trang
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Tập đoàn Xuất bản Giáo dục Pearson. năm 2012.
F 506. Tiếng Anh 6 Sách bài tập. Tập một (Sách thí điểm)
Chủ biên: Nguyễn Thị Chi. Đồng tác giả: Lê Kim Dung - Phan Chí Nghĩa - Lưu Qúy Khương - Vũ Mai Trang - Lương Quỳnh Trang
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Tập đoàn Xuất bản Giáo dục Pearson. năm 2012.
F 507. Tài chính – tiền tệ Chủ biên: TS. Nguyễn Hòa Nhân. Đồng tác giả: PGS.TS.Lâm Chí Dũng; TS.Hồ Hữu Tiến; ThS.Võ Văn Vang; ThS. Trịnh Thị Trinh; ThS. Đặng Tùng Lâm
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Tài chính. năm 2012.
F 508. NGỮ HỌC TOÀN QUỐC 2011
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Chủ biên: Nhiều tác giả. Đồng tác giả: Nguyễn Minh Phương. Nơi XB: Hội Ngôn ngữ học Việt Nam. năm 2012.
F 509. Nghiên cứu và giảng dạy Triết học trong thời đại ngày nay
Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Văn Cư - PGS.TS. Trần Đăng Sinh. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nxb. Chính trị - Hành chính. năm 2012.
F 510. Giáo trình Ngôn ngữ hình thức
Chủ biên: Nguyễn Thanh Bình. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Thông tin và Truyền thông. năm 2012.
F 511.

Sách Kỹ năng giao tiếp
Chủ biên: Đoàn Chí Thiện. Đồng tác giả: Nguyễn Thị Anh Đào. Nơi XB: Nhà Xuất bản Thông tin Truyền thông. năm 2012.

F 512. Inventory models for ecommerce of perishable products: Theoretical model and implications
Chủ biên: PhD. Nguyen Phuc Nguyen. Đồng tác giả:
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
.
Nơi XB: Lambert Academic Publishing, Koln, Germany (ISBN 978-3-8484-8927-5). năm 2012.
F 513. Giáo trình Tài chính - Tiền tệ
Chủ biên: TS. Nguyễn Hòa Nhân. Đồng tác giả: TS. Nguyễn Hòa Nhân, TS. Hồ Hữu Tiến, Th.s. Võ Văn Vang, Th.s Trịnh Thị Trinh, Th.s. Đặng Tùng Lâm
Lâm Chí Dũng: Chương 1, Chương 5, Chương 4 (viết chung với Th.s. Đặng Tùng Lâm)  
.
Nơi XB: Nhà Xuất bản Tài chính. năm 2012.
F 514. Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Chủ biên: Lê Văn Huy. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Tài chính. năm 2012.
F 515. Hệ thống đảm bảo chất lượng quá trình dạy học ở trường đại học Chủ biên: Nguyễn Quang Giao. Đồng tác giả:
walgreens prints coupons open free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
.
Nơi XB: NXB Đà Nẵng. năm 2012.
F 516. Các chuyên đề và bài báo liên quan đến tri thức khoa học- Phần 2
Chủ biên: TS Trần Hồng Lưu. Đồng tác giả:
.
Nơi XB: Nxb Thông tin và Truyền thông. năm 2012.
F 517.

Nguyễn Văn Hoàn: Quá trình Đảng bộ Đại học Đà Nẵng xây dựng tổ chức cơ sở đảng thời kỳ 2000-2009, Nxb. Lao động, Hà Nội, 2012

Chủ biên: Chủ biên. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Lao động, Hà Nội. năm 2012.

F 518. Khai thác, sửa chữa, gia cố công trình cầu
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Chủ biên: Hoàng Phương Hoa. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Xây dựng. năm 2012.
F 519.

Chiến lược Phát triển KT-XH

Chủ biên: Chủ biên. Đồng tác giả:
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
.
Nơi XB: NXB Thông tin – Truyền Thông 2012 Hanoi. năm 2012.
F 520. Supervision, surveillance et sûreté de fonctionnement des grands systèmes - Traité IC2, série Systèmes automatisés - Chapitre 8. Projet APPRODYN : approches de la fiabilité dynamique pour modéliser des systèmes critiques Chủ biên: N.Matta, Y. Vandenboomgaerde, J. Arlat. Đồng tác giả: Jean-François AUBRY, Genia BABYKINA, Nicolae BRINZEI, Slimane MEDJAHER, Anne BARROS, Christophe BERENGUER, Antoine GRALL, Yves LANGERON, Danh Ngoc NGUYEN, Gilles DELEUZE, Benoîte DE SAPORTA, François DUFOUR & Huilong ZHANG. Nơi XB: Hermès Sciences - Lavoisier. năm 2012.
F 521. Supervision and Safety of Complex Systems (ISTE) - Chapter 8. The APPRODYN Project: Dynamic Reliability Approaches to Modeling Critical Systems Chủ biên: N. Matta, Y. Vandenboomgaerde, J. Arlat. Đồng tác giả: Jean-François AUBRY, Genia BABYKINA, Nicolae BRINZEI, Slimane MEDJAHER, Anne BARROS, Christophe BERENGUER, Antoine GRALL, Yves LANGERON, Danh Ngoc NGUYEN, Gilles DELEUZE, Benoîte DE SAPORTA, François DUFOUR & Huilong ZHANG. Nơi XB: John Wiley & Sons. năm 2012.
F 522. Bài giảng Học phần Nguyên lý kế toán Chủ biên: Bộ môn Kế toán - Tin học. Đồng tác giả: Nguyễn Linh Giang, Lê Hà Như Thảo, Trương Hoàng Tú Nhi, Nguyễn Thị Thu Ngân, Nguyễn Thị Hương Mai.. Nơi XB: Lưu hành nội bộ - Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin. năm 2012.
F 523. Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh Chủ biên: Lê Văn Huy. Đồng tác giả: Trương Trần Trâm Anh. Nơi XB: NXB Tài chính. năm 2012.
F 524. Tolerancing in Product Life Cycle: The impact of geometrical deviations on product life cycle
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
Chủ biên: Nguyen Dinh Son. Đồng tác giả:
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
.
Nơi XB: Editions Universitaires Européennes. năm 2011.
F 525. Machine-outil à commande numérique: Méthode de compensation des défauts d'usinage 
marriage affairs open i want an affair
Chủ biên: Nguyen Dinh Son. Đồng tác giả: . Nơi XB: Editions Universitaire Européennes. năm 2011.
F 526. Giáo trình Văn hóa dân gian Việt Nam Chủ biên: Lê Đức Luận. Đồng tác giả:
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
.
Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. năm 2011.
F 527.

  Education in Viet Nam. 

Chủ biên: Ho Vu Khue Ngoc. Đồng tác giả: Jonathan D.London. Nơi XB: Singapore, ISEAS Press.. năm 2011.
F 528. Nguyễn Văn Hoàn, Lê Duy Mạnh: Từ sự vận động lịch sử đến liên hệ kinh tế - văn hoá, Nxb. Lao động, Hà Nội, 2011 (Khổ 14,5 x 20,5cm, 370 trang)
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Chủ biên: Đồng Chủ biên. Đồng tác giả:
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Lao động, Hà Nội.. năm 2011.
F 529. Nguyễn Văn Hoàn: Nhật Bản trong dòng chảy lịch sử thời cận thế, Nxb. Lao động, Hà Nội, 2011 (Khổ 14,5 x 20,5cm, 302 trang)
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Chủ biên: Chủ biên. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Lao động, Hà Nội.. năm 2011.
F 530. Nguyễn Văn Hoàn, Lê Quang Chắn: Theo dòng chảy lịch sử Việt Nam, Nxb. Lao động, Hà Nội, 2011 (Khổ 14,5 x 20,5cm, 392 trang) Chủ biên: Đồng Chủ biên. Đồng tác giả:
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Lao động, Hà Nội.. năm 2011.
F 531.


Di dân trong quá trình phát triển kinh tế ở Việt Nam: trường hợp của Miền Trung – Tây Nguyên (sách chuyên khảo) 


unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Chủ biên: Chủ biên. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Lao động Xã hội. năm 2011.
F 532.


Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội


Chủ biên: Chủ biên. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Thông tin và Truyền thông. năm 2011.

F 533. Kết cấu Bê tông cốt thép I (Cấu kiện cơ bản) (Giáo trình nội bộ)
Chủ biên: TS. Huỳnh Minh Sơn. Đồng tác giả:
.
Nơi XB: Giáo trình nội bộ. năm 2011.
F 534. Công trình ngầm
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Chủ biên: Hoàng Phương Hoa. Đồng tác giả: Lê Văn Lạc. Nơi XB: Nhà Xuất bản Xây dựng. năm 2011.
F 535. CẤU TẠO KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP
(Chuyên ngành đào tạo Kiến trúc sư)
Chủ biên: Trương Hoài Chính. Đồng tác giả:
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
.
Nơi XB: Trường Đại học Bách khoa - ĐH ĐN (Lưu hành nội bộ). năm 2011.
F 536. Tài liệu học tập Chữ Nôm Chủ biên: Nguyễn Hoàng Thân. Đồng tác giả:
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
.
Nơi XB: Nxb Văn học. năm 2011.
F 537. Thiết kế Nguyên lý máy sử dụng phần mềm Pro/Engineer Version 2005
Chủ biên: Lê Cung. Đồng tác giả:
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Xây dựng. năm 2011.
F 538. Vật lý Đại cương phần II: Nhiệt học Chủ biên: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh. Đồng tác giả:
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. năm 2011.
F 539. Hệ thống thông tin kế toán
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Chủ biên: TS. Nguyễn Mạnh Toàn. Đồng tác giả: ThS. Huỳnh Thị Hồng Hạnh. Nơi XB: Nhà xuất bản Tài chính. năm 2011.
F 540. Hệ thống thông tin kế toán Chủ biên: TS. Nguyễn Mạnh Toàn. Đồng tác giả: Huỳnh Thị Hồng Hạnh. Nơi XB: Tài chính. năm 2011.
F 541. Méthode et outils de logiciels en contexte multilingue
Chủ biên: Võ Trung Hùng. Đồng tác giả:
.
Nơi XB: Editions Universitaires Européennes. năm 2011.
F 542. Thơ văn Phạm Phú Thứ Chủ biên: Nhiều tác giả. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nxb Đà Nẵng (sắp in). năm 2011.
F 543. Thanh toán quốc tế
Chủ biên: Không có. Đồng tác giả: TS Võ Thị Thúy Anh, ThS Lê Phương Dung, ThS Hồ Hữu Tiến, ThS Đặng Tùng Lâm
.
Nơi XB: Nhà xuất bản tài chính. năm 2011.
F 544. Lưu biến học thực phẩm Chủ biên: Đặng Minh Nhật. Đồng tác giả:
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật. năm 2011.
F 545. Điểm nhìn nghiên cứu văn học, NXB. Đại học Huế, 2011, 359tr. Tái bản lần thứ nhất, NXB Văn học, 2012
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Chủ biên: Lê Đức Luận. Đồng tác giả:
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
.
Nơi XB: Nxb Đại học Huế. năm 2011.
F 546. GIÁO TRÌNH CƠ HỌC KẾT CẤU 2 Chủ biên: ThS. PHAN ĐÌNH HÀO. Đồng tác giả: . Nơi XB: Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Đà Nẵng. năm 2011.
F 547. Analyse de testabilité de logiciels flots de données
Chủ biên: Nguyễn Thanh Bình. Đồng tác giả:
. Nơi XB: Edition universitaires européennes. năm 2011.
F 548. Bài tập Kỹ thuật nhiệt Chủ biên: Bùi Hải, Trần Văn Vang. Đồng tác giả:
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
.
Nơi XB: Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật - Hà Nội. năm 2011.
F 549. Système d'exploitation de corpus de traductions
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
Chủ biên: Huynh Cong Phap. Đồng tác giả: . Nơi XB: Éditions universitaires européennes. năm 2011.
F 550. Lịch sử phong trào nông dân và Hội Nông dân thành phố Hội An (1930 - 2010) Chủ biên: Lưu Trang. Đồng tác giả: Nguyễn Mạnh Hồng, Trương Anh Thuận, Nguyễn Duy Phương
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
.
Nơi XB: Đà Nẵng. năm 2011.
 
 Tìm thấy: 1126 mục / 23 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn