TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
73,596,821
 
SÁCH VÀ GIÁO TRÌNH

Đơn vị: Phòng:
F 501. An toàn lao động trong công trình xây dựng
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
Chủ biên: Nguyễn Văn Mỹ, Nguyễn Hoàng Vĩnh. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Xây dựng. năm 2013.
F 502.

Dự án nâng cao năng lực nuôi dạy trẻ vì sự phát triển nguồn nhân lực phụ
nữ Việt Nam  

cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Chủ biên: CHO, HYUNG -SOOK , Người dịch: Trần Thị Lan Anh, Nguyễn Ngọc Tuyền.. Đồng tác giả: Ahn Hey Jun, Nam Ki Won, Kim Myong Ha, Lee Eun Hyung; Kim Myong Jung, Han Shin Ae, Jeong Woo Yong, 
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
.
Nơi XB: NXB Đà Nẵng. năm 2013.
F 503. Bài giảng học phần Kế toán tài chính doanh nghiệp 2
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Chủ biên: Bộ môn Kế toán - Tin học. Đồng tác giả:  Nguyễn Thị Kim Ngọc, Nguyễn Linh Giang, Lê Hà Như Thảo. Nơi XB: Lưu hành nội bộ - Trường Cao đẳng công nghệ thông tin. năm 2013.
F 504. Sách tra cứu về chất lượng điện năng Chủ biên: Trần Đình Long. Đồng tác giả: Nguyễn Sỹ Chương, Lê Văn Doanh, Bạch Quốc Khánh, Hoàng Hữu Thận, Phùng Anh Tuấn, Đinh Thành Việt. Nơi XB: Nhà xuất bản Bách khoa - Hà Nội. năm 2013.
F 505. Đường biên 2 - phê bình và nghiên cứu Chủ biên: Nhiều tác giả, viết chung. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. năm 2013.
F 506. Văn hóa Đà Nẵng từ những mảnh ghép
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Chủ biên: Th.S Nguyễn Hoàng Thân. Đồng tác giả: Hồ Trần Ngọc Oanh,.... Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. năm 2013.
F 507. An toàn lao động trong xây dựng Chủ biên: Nguyễn Văn Mỹ, Nguyễn Hoàng Vĩnh. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Xây dựng. năm 2013.
F 508. ĐỘNG CƠ BIOGAS Chủ biên: GS.TSKH Bùi Văn Ga. Đồng tác giả:

Trần Văn Nam, Lê Xuân Thạch, Lê Minh Tiến, Trương Lê Bích Trâm, Trần Thanh Hải Tùng, Nguyễn Thị Thanh Xuân.
Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. năm 2013.

F 509. Động cơ Biogas
Chủ biên: Bùi Văn Ga. Đồng tác giả: Trần Văn Nam, Lê Xuân Thạch, Lê Minh Tiến, Trương Lê Bích Trâm, Trần Thanh Hải Tùng, Nguyễn Thị Thanh Xuân
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
.
Nơi XB: Đà Nẵng. năm 2013.
F 510. Chương trình bồi dưỡng trực tuyến năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin dành cho giáo viên tiếng Anh
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Chủ biên: Hồ Quảng Hà. Đồng tác giả: Phạm Thị Tố Như, Nguyễn Hữu Anh Vương, Nguyễn Thị Phương Thảo.. Nơi XB: Đà Nẵng. năm 2013.
F 511. Động cơ biogas Chủ biên: Bùi Văn Ga. Đồng tác giả: Trần Văn Nam-Lê Xuân Thạch-Lê Minh Tiến-Trương Lê Bích Trâm-Trần Thanh Hải Tùng-Nguyễn Thị Thanh Xuân. Nơi XB: Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. năm 2013.
F 512. Giáo trình Tin học đại cương Chủ biên: Nguyễn Thanh Bình, Phan Thanh Tao, Nguyễn Tấn Khôi, Huỳnh Hữu Hưng, Huỳnh Công Pháp. Đồng tác giả:
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
.
Nơi XB: NXB Thông tin và Truyền thông. năm 2013.
F 513. Giáo trình : Chính sách công.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Chủ biên: PGS.TS Võ Xuân Tiến. Đồng tác giả:
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
.
Nơi XB: Nhà xuất bản khoa học xã hội. năm 2013.
F 514. Giáo trình nhiệt và khí hậu kiến trúc
Chủ biên: Nguyễn Anh Tuấn. Đồng tác giả:
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
.
Nơi XB: Trường Đại học Bách khoa (Lưu hành nội bộ). năm 2013.
F 515. Giáo trình Tin học đại cương Chủ biên: Nguyễn Thanh Bình, Phan Thanh Tao, Nguyễn Tấn Khôi, Huỳnh Hữu Hưng, Huỳnh Công Pháp. Đồng tác giả:
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
.
Nơi XB: NXB Thông tin và Truyền thông. năm 2013.
F 516. Giáo trình biên soạn: Thông tin sợi quang  Chủ biên: Tăng Tấn Chiến. Đồng tác giả: . Nơi XB: Biên soạn. năm 2013.
F 517.

Phân tích và thiết kế kết cấu bằng phần mềm SAP2000 v14

Tập 2: Phân tích công trình cầu
Chủ biên: GVC.ThS.Nguyễn Lan. Đồng tác giả:

GS.TS.Nguyễn Viết Trung

KS.Trương Minh Phước
.
Nơi XB: Nhà xuất Bản Xây dựng. năm 2013.

F 518. Văn hóa Đà Nẵng từ những mảnh ghép Chủ biên: Nguyễn Hoàng Thân. Đồng tác giả:
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
.
Nơi XB: Nxb Đà Nẵng. năm 2013.
F 519. MATERIALS SCIENCE - ADVANCED TOPICS Chủ biên: Yitzhak Mastai. Đồng tác giả: . Nơi XB: Copyright © 2013 InTech. năm 2013.
F 520. Sách tham khảo : Đào tạo nguồn nhân lực cho một số ngành kinh tế và công nghệ cao trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng. Chủ biên: PGS.TS Võ Xuân Tiến. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ. năm 2013.
F 521.

Phân tích kinh doanh (dành cho hệ đào tạo từ xa)

abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Chủ biên: PGS.TS Hoàng Tùng. Đồng tác giả:
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
.
Nơi XB: Trung tâm đào tạo thường xuyên-Đại học Đà Nẵng. năm 2013.
F 522. Phương Pháp Tính Chủ biên: Nguyễn Thế Hùng - Trần Văn Chính. Đồng tác giả: Nguyễn Thế Hùng - Trần Văn Chính
marriage affairs open i want an affair
.
Nơi XB: NXB Xây Dựng. năm 2013.
F 523. Kiểm thử phần mềm
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Chủ biên: Nguyễn Thanh Bình. Đồng tác giả:
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
.
Nơi XB: NXB Giáo dục Việt Nam. năm 2013.
F 524. Gia công composite
Chủ biên: Đoàn Thị Thu Loan. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Bách Khoa Hà Nội. năm 2013.
F 525.

Đường biên - tập 2 (phê bình và nghiên cứu)

unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
Chủ biên: Nhiều tác giả. Đồng tác giả:
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
.
Nơi XB: Nxb Đà Nẵng. năm 2013.
F 526. Đại cương văn hóa Việt Nam( Tập bài giảng), Nơi xuất bản, Đà Nẵng, 2013 Chủ biên: Ngô Văn Hà. Đồng tác giả: xxx. Nơi XB: Đà Nẵng. năm 2013.
F 527. Cơ sở Địa chất - Địa chất công trình
walgreens prints coupons open free printable coupons
Chủ biên: Nguyễn Chí Trung. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản xây dựng. năm 2013.
F 528.

Tiếng Việt nâng cao (Giáo trình dành cho người nước ngoài)

Chủ biên: Trương Thị Diễm. Đồng tác giả:
.
Nơi XB: NXB Lao động, Hà Nội. năm 2013.

F 529. Từ xưng hô có nguồn gốc danh từ thân tộc (Sách chuyên khảo) Chủ biên: Trương Thị Diễm. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Văn học. năm 2013.
F 530. Определение стабильности качественных показателей мясных полуфабрикатов при холодильном хранении
marriage affairs open i want an affair
Chủ biên: Доан Тхи Ван. Đồng tác giả: Бухтеева Ю.М.. Nơi XB: ĐH Công nghệ sinh học ứng dụng Matxcova. năm 2013.
F 531. Giáo trình Tin học Đại Cương Chủ biên: Nguyễn Thanh Bình, Phan Thanh Tao, Huỳnh Hữu Hưng, Nguyễn Tấn Khôi, Huỳnh Công Pháp. Đồng tác giả:
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
.
Nơi XB: NXB Thông tin Truyền thông. năm 2013.
F 532. Thị trường điện
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Chủ biên: Trần Tấn Vinh. Đồng tác giả:
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
.
Nơi XB: Lưu hành nội bộ. năm 2013.
F 533.

Hán Nôm học trong nhà trường

cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Chủ biên: Nhiều tác giả. Đồng tác giả:
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
.
Nơi XB: Đại học Sư phạm. năm 2013.
F 534.

Đổi mới giáo dục hướng nghiệp cho học sinh phổ thôngChủ biên: Bùi Việt Phú. Đồng tác giả:

. Nơi XB: NXB Giáo dục Việt Nam. năm 2013.
F 535. Phương pháp dạy học âm nhạc ở tiểu học Chủ biên: Nguyễn Thị Yến. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Đại học Huế. năm 2013.
F 536. Bài giảng Học phần Kế toán tài chính doanh nghiệp 2
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Chủ biên: Bộ môn Kế toán - Tin học. Đồng tác giả: Nguyễn Thị Kim Ngọc, Nguyễn Linh Giang, Lê Hà Như Thảo. Nơi XB: Lưu hành nội bộ. năm 2013.
F 537. Động cơ Biogas Chủ biên: Bùi Văn Ga. Đồng tác giả: Trần Văn Nam, Trần Thanh Hải Tùng, Lê Minh Tiến, Lê Xuân Thạch, Trương Lê Bích Trâm, Nguyễn thị Thanh Xuân. Nơi XB: NXB Giáo dục 2013, Mã số 7B007N3-DVT, Số đăng ký: 225-2013/CXB. năm 2013.
F 538. Quan điểm và giải pháp phát triển bền vững vùng Trung Bộ (Giai đoạn 2011-2020)  Chủ biên: TS. Dương Bá Phượng. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Từ điển Bách khoa. năm 2013.
F 539. Xu thế phát triển giáo dục - Giáo trình sau đại học
walgreens prints coupons open free printable coupons
Chủ biên: Bùi Việt Phú. Đồng tác giả: Lê Quang Sơn
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
.
Nơi XB: NXB Giáo dục Việt Nam. năm 2013.
F 540. Bài giảng Hành vi người tiêu dùng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Chủ biên: Bộ môn Thương mại điện tử. Đồng tác giả:
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
.
Nơi XB: Lưu hành nội bộ. năm 2013.
F 541. Bài giảng Ứng dụng tin học trong kinh doanh Chủ biên: Vũ Thu Hà. Đồng tác giả: . Nơi XB: Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin - ĐHĐN. năm 2013.
F 542. Bài giảng Marketing điện tử Chủ biên: Vũ Thu Hà. Đồng tác giả:
walgreens prints coupons open free printable coupons
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
.
Nơi XB: Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin - ĐHĐN. năm 2013.
F 543. Xu thế phát triển giáo dục
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Chủ biên: Lê Quang Sơn - Bùi Việt phú. Đồng tác giả: Lê quang Sơn, Bùi Việt Phú
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. năm 2013.
F 544. Giáo trình kinh tế học vi mô Chủ biên: KS. Mai Phước Ánh Tuyết. Đồng tác giả: . Nơi XB: Trường Cao đẳng Công Nghệ. năm 2013.
F 545. Les relations cooperatives dans les canaux de marketing
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Chủ biên: TS. Đặng Văn Mỹ. Đồng tác giả: . Nơi XB: European publication en Francaise. năm 2013.
F 546. Đường biên 2 Chủ biên: Nhiều tác giả. Đồng tác giả: Phạm Thị Thu Hà. Nơi XB: NXB Đà Nẵng. năm 2013.
F 547. Thị trường Chứng khoán,  Chủ biên: TS. Nguyễn Hòa Nhân. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Tài chính. năm 2013.
F 548. Bản chất thẩm mỹ của cái bi trong khoa học mỹ học
Chủ biên: Nguyễn Duy Cường. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Thông tin và truyền thông. năm 2013.
F 549. Đường biên 2
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Chủ biên: In chung. Đồng tác giả: . Nơi XB: Đà Nẵng. năm 2013 .
F 550. Đường biên 2
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Chủ biên: Đồng tác giả. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Đà Nẵng. năm 2013.
 
 Tìm thấy: 1244 mục / 25 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn