TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
49,471,646
 
SÁCH VÀ GIÁO TRÌNH

Đơn vị: Phòng:
F 501. Kết cấu Bê tông cốt thép I (Cấu kiện cơ bản) (Giáo trình nội bộ)
Chủ biên: TS. Huỳnh Minh Sơn. Đồng tác giả:
.
Nơi XB: Giáo trình nội bộ. năm 2011.
F 502. Công trình ngầm
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Chủ biên: Hoàng Phương Hoa. Đồng tác giả: Lê Văn Lạc. Nơi XB: Nhà Xuất bản Xây dựng. năm 2011.
F 503. CẤU TẠO KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP
(Chuyên ngành đào tạo Kiến trúc sư)
Chủ biên: Trương Hoài Chính. Đồng tác giả:
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
.
Nơi XB: Trường Đại học Bách khoa - ĐH ĐN (Lưu hành nội bộ). năm 2011.
F 504. Tài liệu học tập Chữ Nôm Chủ biên: Nguyễn Hoàng Thân. Đồng tác giả:
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
.
Nơi XB: Nxb Văn học. năm 2011.
F 505. Thiết kế Nguyên lý máy sử dụng phần mềm Pro/Engineer Version 2005
Chủ biên: Lê Cung. Đồng tác giả:
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Xây dựng. năm 2011.
F 506. Vật lý Đại cương phần II: Nhiệt học Chủ biên: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh. Đồng tác giả:
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. năm 2011.
F 507. Thơ văn Phạm Phú Thứ Chủ biên: Nhiều tác giả. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nxb Đà Nẵng (sắp in). năm 2011.
F 508. Điểm nhìn nghiên cứu văn học, NXB. Đại học Huế, 2011, 359tr. Tái bản lần thứ nhất, NXB Văn học, 2012
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Chủ biên: Lê Đức Luận. Đồng tác giả:
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
.
Nơi XB: Nxb Đại học Huế. năm 2011.
F 509. GIÁO TRÌNH CƠ HỌC KẾT CẤU 2 Chủ biên: ThS. PHAN ĐÌNH HÀO. Đồng tác giả: . Nơi XB: Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Đà Nẵng. năm 2011.
F 510. Analyse de testabilité de logiciels flots de données
Chủ biên: Nguyễn Thanh Bình. Đồng tác giả:
. Nơi XB: Edition universitaires européennes. năm 2011.
F 511. Bài tập Kỹ thuật nhiệt Chủ biên: Bùi Hải, Trần Văn Vang. Đồng tác giả:
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
.
Nơi XB: Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật - Hà Nội. năm 2011.
F 512. Hệ thống thông tin kế toán
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Chủ biên: TS. Nguyễn Mạnh Toàn. Đồng tác giả: ThS. Huỳnh Thị Hồng Hạnh. Nơi XB: Nhà xuất bản Tài chính. năm 2011.
F 513. Hệ thống thông tin kế toán Chủ biên: TS. Nguyễn Mạnh Toàn. Đồng tác giả: Huỳnh Thị Hồng Hạnh. Nơi XB: Tài chính. năm 2011.
F 514. Lý thuyết và thực hành vẽ trên máy tính AutoCAD 2011 Chủ biên: Nguyễn Lê Châu Thành. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông Hà Nội. năm 2011.
F 515. Tăng trưởng kinh tế Việt Nam-giai đoạn 2001-2010 Authors: Trần Hồng Lưu. Hội thảo khoa học Quốc tế; Chủ trì: UB Kinh tế của Quốc hội; Viện nghiên cứu chính sách Quốc gia Nhật Bản; Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. No: Nxb. Đại học Kinh tế Quốc dân 2011. Pages: 261-269. Year 2011. Chủ biên: không không không. Đồng tác giả: Đồng tác gỉa

unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
.
Nơi XB: Nxb ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN. năm 2011.
F 516. Bài tập Địa lí 10 Chủ biên: Lê Thông. Đồng tác giả: Trương Văn Cảnh, Phạm Ngọc Trụ. Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục. năm 2011.
F 517. Dịch Nâng cao (Traduction avancée)
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
Chủ biên: Nguyễn Thị Thúy Loan. Đồng tác giả:
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
.
Nơi XB: Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN. năm 2011.
F 518. Curriculum: Teaching methodology framework for primary English teacher. Chủ biên: University of Foreign Languages, The UD. Đồng tác giả: Curriculum: Teaching methodology framework for primary English teacher.. Nơi XB: Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định. năm 2011.
F 519. Nhật Bản - Một góc nhìn từ văn hóa lễ hội Chủ biên: Lê Thị Kim Oanh. Đồng tác giả:
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TPHCM. năm 2011.
F 520. Thông tin Vi ba-Vệ tinh
Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn. Đồng tác giả: không có đồng tác giả
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. năm 2011.
F 521. THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Chủ biên: Trường Cao đẳng Công nghệ - ĐHĐN. Đồng tác giả: Nguyễn Minh Phương 
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
.
Nơi XB: NXB Đại học quốc gia. năm 2011.
F 522. Công trình ngầm Chủ biên: Lê Văn Lạc, Hoàng Phương Hoa. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Xây dựng - Hà Nội. năm 2011.
F 523. Bài tập kế toán tài chính (Phần 1)
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Chủ biên: Nguyễn Công Phương. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. năm 2011.
F 524. Giáo trình Dự báo Phát triển Kinh tế-Xã hội Chủ biên: Ninh Thị Thu Thủy. Đồng tác giả: Ông Nguyên Chương
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
.
Nơi XB: NXB Thống Kê. năm 2011.
F 525. Chú giải và mở rộng kiến thức Lịch sử lớp 12
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Chủ biên: Lưu Trang. Đồng tác giả: Trương Anh Thuận. Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. năm 2011.
F 526. Thanh toán quốc tế Chủ biên: Nhóm biên soạn. Đồng tác giả: TS. Võ Thúy Anh, TS. Hồ Hữu Tiến, ThS. Lê Phương Dung, ThS. Đặng Tùng Lâm. Nơi XB: Nhà xuất bản Tài chính. năm 2011.
F 527. Truyền tải điện đi xa Chủ biên: Trần Tấn Vinh. Đồng tác giả:
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
.
Nơi XB: Lưu hành nội bộ. năm 2011.
F 528. Các phương pháp tính toán độ tin cậy trong hệ thống điện
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Chủ biên: Trần Tấn Vinh. Đồng tác giả: Trần Vinh Tịnh. Nơi XB: Lưu hành nội bộ. năm 2011.
F 529. Thanh toán quốc tế Chủ biên: Đồng tác giả. Đồng tác giả: TS Võ Thị Thúy Anh, ThS Lê Phương Dung, TS Hồ Hữu Tiến, ThS Đặng Tùng Lâm. Nơi XB: Nhà xuất bản tài chính. năm 2011.
F 530. Giáo trình dự báo phát triển kinh tế - xã hội Chủ biên: Ninh Thị Thu Thủy. Đồng tác giả: Th.S Ông Nguyên Chương. Nơi XB: Nhà xuất bản Thống Kê. năm 2011.
F 531. Phạm Phú Thứ với Giá Viên toàn tập
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Chủ biên: Nguyễn Hoàng Thân. Đồng tác giả:
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
.
Nơi XB: Nxb Văn học. năm 2011.
F 532. Hệ thống truyền động thủy lực và khí nén Chủ biên: Trần Ngọc Hải. Đồng tác giả: Trần Xuân Tùy. Nơi XB: NXB Xây dựng. năm 2011.
F 533. Thanh toán quốc tế
Chủ biên: Không có. Đồng tác giả: TS Võ Thị Thúy Anh, ThS Lê Phương Dung, ThS Hồ Hữu Tiến, ThS Đặng Tùng Lâm
.
Nơi XB: Nhà xuất bản tài chính. năm 2011.
F 534. Lưu biến học thực phẩm Chủ biên: Đặng Minh Nhật. Đồng tác giả:
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật. năm 2011.
F 535. Điều hòa không khí ứng dụng Chủ biên: PGS.TS. Võ Chí Chính. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật. năm 2011.
F 536.

Phân tích và thiết kế kết cấu bằng phần mềm SAP2000 v14. Tập 1: Cơ bản

cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Chủ biên: Nguyễn Viết Trung. Đồng tác giả:

Nguyễn Lan

Trương Minh Phước
.
Nơi XB: Nhà Xuất bản Xây dựng. năm 2011.

F 537. Bài tập Trắc nghiệm Vật lý Đai Cương (Tập 1) Chủ biên: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh. Đồng tác giả:  Trần Huy Hoàng. Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. năm 2011.
F 538. Kiểm tra Đánh giá trong Giáo dục Chủ biên: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh. Đồng tác giả:  . Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. năm 2011.
F 539. Lịch sử Phong trào Nông dân và Hội Nông dân thành phố Hội An 91930  -2010)
Chủ biên: PGS.TS Lưu Trang. Đồng tác giả: Th.S Nguyễn Duy Phương, Th.S Nguyễn Mạnh Hồng, Th.S Trương Anh Thuận
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. năm 2011.
F 540. Kết cấu Bê tông cốt thép 2 - Kết cấu nhà cửa Chủ biên: ThS Lê Chí Phát. Đồng tác giả: . Nơi XB: Lưu hành nội bộ. năm 2011.
F 541. Thiết kế kết cấu trên máy tính
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Chủ biên: ThS Lê Chí Phát. Đồng tác giả: . Nơi XB: Lưu hành nội bộ. năm 2011.
F 542. Giáo trình Thanh toán quốc tế Chủ biên: TS. Hồ Hữu Tiến. Đồng tác giả: PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh, Th.S Lê Phương Dung, TS. Đặng Tùng Lâm. Nơi XB: NXB Tài chính. năm 2011.
F 543. Giáo trình Tài chính - Tiền tệ Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Hòa Nhân. Đồng tác giả: TS. Hồ Hữu Tiến, PGS.TS. Lâm Chí Dũng, Th.S. Võ Văn Vang, Th.S. Trịnh Thị Trinh. Nơi XB: NXB Tài chính. năm 2011.
F 544. Tôn giáo và Tín ngưỡng ở Việt Nam (Tập bài giảng) Chủ biên: Nguyễn Ngọc Chinh. Đồng tác giả: . Nơi XB: Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng. năm 2011.
F 545. HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ Chủ biên: Nguyễn Bá Thế. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà XB: - TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN. năm 2011.
F 546. Kinh tế môi trường Chủ biên: Đoàn Thị Lan Phương. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Thông tin và Truyền thông. năm 2011.
F 547. Giáo trình Kế toán tài chính - Phần I Chủ biên: TS. Trần Đình Khôi Nguyên. Đồng tác giả:

Th.S Lê Thị Kim Hoa

Th.S Nguyễn Thị Thu Hà

TS. Phạm Hoài Hương
.
Nơi XB: Nhà xuất bản tài chính. năm 2010.

F 548. Giá trình Kế toán tài chính doanh nghiệp - Phần II Chủ biên: TS. Nguyễn Công Phương. Đồng tác giả:

TS. Phạm Hoài Hương

TS. Trần Đình Khôi Nguyên
.
Nơi XB: Nhà xuất bản tài chính. năm 2010.

F 549. Quản lý sự thay đổi trong giáo dục Chủ biên: Trần Xuân Bách. Đồng tác giả:
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
.
Nơi XB: Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN. năm 2010.
F 550. Xã hội học giáo dục
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Chủ biên: Trần Xuân Bách. Đồng tác giả:
marriage affairs all wife cheat i want an affair
.
Nơi XB: Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN. năm 2010.
 
 Tìm thấy: 1087 mục / 22 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn