Lê Quang Sơn
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 35863 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Quang Sơn
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  12/04/1964
Nơi sinh: Tp Nam Định
Quê quán Tp Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tâm lý - Giáo dục; Tại: Leningrad, Liên-Xô cũ
Đơn vị công tác: Ban Giám Đốc Đại học Đà Nẵng; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Chức vụ: Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng
Học vị: Tiến sĩ; năm: 1999; Chuyên ngành: Tâm lý học ; Tại: Viện Hàn lâm Khoa học Giáo dục Nga
Chức danh KH:  Phó Giáo sư; công nhận năm: 2011
Dạy CN: Tâm lý học, Giáo dục học và Quản lý giáo dục.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Nga, Anh
Địa chỉ liên hệ: 03 Phan Thành Tài, Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0983048505
Email: lqson@ued.udn.vn; lequangsontlgd@yahoo.com.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Giảng viên tâm lý học, giáo dục học tại Cơ sở Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Đà Nẵng (1987–1994). Giảng viên tâm lý học, giáo dục học tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng (từ 1995 đến nay). Phó Trưởng Khoa Tâm lý-Giáo dục (2000–2004), Trưởng Khoa Tâm lý-Giáo dục (2004–2006) Trường Đại học Sư phạm –  Đại học Đà Nẵng.

Trưởng Phòng Khoa học, Sau đại học và Hợp tác quốc tế Trường Đại học Sư phạm –  Đại học Đà Nẵng  (2006-2010).

Phó Hiệu trưởng (từ 3/2010)

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu xây dựng chương trình môn Lãnh đạo học (leadership) phục vụ dạy học tăng cường tiếng Anh tại Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Lê Quang Sơn. Mã số: Đ2013-03-55-BS. Năm: 2014. (Jul 13 2015 5:14PM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu phong cách lãnh đạo của cán bộ quản lý trường Trung học phổ thông khu vực miền Trung. Chủ nhiệm: PGS.TS. Lê Quang Sơn. Thành viên: ThS. Bùi Văn VânThS. Nguyễn Thị Nguyệt. Mã số: Đ2012-03-26. Năm: 2012. (Jan 14 2013 9:27AM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu năng lực giải quyết xung đột của cán bộ quản lý trường Trung học phổ thông khu vực miền Trung Việt Nam. Chủ nhiệm: PGS.TS. Lê Quang Sơn. Mã số: Đ2011-03-12. Năm: 2011. (Jan 14 2013 9:22AM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Hệ thống các lý thuyết nhân cách trong tâm lý học. Chủ nhiệm: TS. Lê Quang Sơn. Mã số: B 2009-ĐN03-44. Năm: 2010. (May 17 2011 11:04PM)
[5] Đề tài cấp Bộ: Nhu cầu đào tạo giáo viên tiểu học có trình độ đại học tại Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam. Chủ nhiệm: TS. Lê Quang Sơn. Thành viên: . Mã số: B2001-16-05. Năm: 2002. (Dec 31 2010 1:53PM)
[6] Đề tài Khác: Chương trình Tâm lý học đại cương. Chủ nhiệm: Lê Quang Sơn, Lê Nhị Hà. Thành viên: . Mã số: ĐHĐN. Năm: 1995. (May 17 2011 11:03PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Kết quả triển khai mô hình bồi dưỡng kỹ năng tư vấn tâm lý cho giáo viên chủ nhiệm các trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Tác giả: TS. Hoàng Thế Hải*; PGS.TS. Lê Quang Sơn. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 18, No. 8, 2020. Trang: 73. Năm 2020. (Oct 5 2020 2:57PM)
[2]Bài báo: Thử phác họa mô hình nhân cách người giáo viên từ góc nhìn tiếp cận giá trị. Tác giả: lê quang sơn. Tạp chí Giáo dục, số 298, kỳ 2. Số: 298 kỳ 2. Năm 2012. (Dec 18 2013 5:24PM)
[3]Bài báo: Phương pháp Sư phạm tương tác - sự lựa chọn cho nền giáo dục hiện đại. Tác giả: Lê Quang Sơn. Thông tin Đại học Đà Nẵng số 4, 2001. Số: 4. Năm 2011. (Dec 31 2010 1:54PM)
[4]Bài báo: Đào tạo kỹ năng sư phạm cho sinh viên – thực trạng và giải pháp. Tác giả: Lê Quang Sơn. Tạp chí giáo dục. Năm 2010. (May 17 2011 11:25PM)
[5]Bài báo: Những vấn đề của tâm lý học nhân cách. Tác giả: Lê Quang Sơn. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐHĐN. Số: 4[39]. Năm 2010. (May 17 2011 11:28PM)
[6]Bài báo: Đào tạo giáo viên – mô hình CHLB Đức. Tác giả: Lê Quang Sơn
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐHĐN
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 5[40]. Năm 2010.
(May 17 2011 11:29PM)
[7]Bài báo: Những vấn đề quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ ở trường đại học sư phạm. Tác giả: Lê Quang Sơn
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐHĐN. Số: 6[41]. Năm 2010. (May 17 2011 11:30PM)
[8]Bài báo: Đào tạo công nhân kỹ thuật – kinh nghiệm quốc tế và giải pháp cho khu kinh tế Dung Quất. Tác giả: Lê Quang Sơn, Nguyễn Hồng Tây. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 2 (31). Năm 2009. (May 17 2011 11:21PM)
[9]Bài báo: Hoạt động đào tạo sau đại học của Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng giai đoạn 1997-2009. Tác giả: Lê Quang Sơn, Nguyễn Bảo Hoàng Thanh. Kỷ yếu Hội nghị liên kết đào tạo sau đại học và nghiên cứu khoa học với các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên. Năm 2009. (May 17 2011 11:22PM)
[10]Bài báo: Tình hình hoạt động khoa học công nghệ Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng giai đoạn 2004-2009. Tác giả: Lê Quang Sơn, Nguyễn Bảo Hoàng Thanh. Kỷ yếu Hội nghị liên kết đào tạo sau đại học và nghiên cứu khoa học với các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Năm 2009.
(May 17 2011 11:23PM)
[11]Bài báo: Về mô hình cấu trúc nhân cách trong tâm lý học. Tác giả: Lê Quang Sơn. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐHĐN. Số: 6[35]. Năm 2009. (May 17 2011 11:24PM)
[12]Bài báo: Đặc điểm giao tiếp của sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị. Tác giả: Lê Quang Sơn, Nguyễn Thị Diễm. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 2 (25). Năm 2008.
(May 17 2011 11:19PM)
[13]Bài báo: Về cấu trúc của một lý thuyết tâm lý học nhân cách. Tác giả: Lê Quang Sơn
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Thông báo khoa học, Khoa Tâm lý-Giáo dục, Trường ĐHSP-ĐHĐN
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
. Năm 2006.
(May 17 2011 11:18PM)
[14]Bài báo: Dạy học theo phương pháp nghiên cứu khoa học – phương pháp thích hợp với đào tạo ở đại học. Tác giả: Lê Quang Sơn. Tạp chí Khoa học & Công nghệ - ĐHĐN. Số: 1 (9). Năm 2005. (May 17 2011 11:16PM)
[15]Bài báo: Đổi mới giáo dục đại học: bắt đầu từ đâu?. Tác giả: Lê Quang Sơn
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học & Công nghệ - ĐHĐN
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 3 (11). Năm 2005.
(May 17 2011 11:17PM)
[16]Bài báo: Gia đình với việc hình thành nhân cách trẻ em, Hạnh phúc tuổi thơ. Tác giả: Lê Quang Sơn
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. UBDS-GĐ-TE
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Năm 2004.
(May 17 2011 11:07PM)
[17]Bài báo: Mấy suy nghĩ về giáo trình đại học. Tác giả: Lê Quang Sơn. Tạp chí Khoa học & Công nghệ - ĐHĐN. Số: 4 (8). Năm 2004. (May 17 2011 11:14PM)
[18]Bài báo: Mấy suy nghĩ về việc đào tạo giáo viên ngành giáo dục đặc biệt tại trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Lê Quang Sơn. Tạp chí Khoa học & Công nghệ- ĐHĐN. Số: 3. Năm 2003. (Dec 31 2010 1:54PM)
[19]Bài báo: Đổi mới phương pháp dạy học đại học tại khoa Tâm lý - Giáo dục. Tác giả: Lê Quang Sơn, Lê Nhị Hà
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Đổi mới phương pháp giảng dạy đại học”- Đại học Sư phạm- ĐHĐN
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Năm 2001.
(Dec 31 2010 1:54PM)
[20]Bài báo: Một số đặc điểm tự ý thức sắc tộc của người Việt. Tác giả: Lê Quang Sơn. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 8. Năm 2001.
(Dec 31 2010 1:54PM)
[21]Bài báo: Xung đột tâm lý trong giao tiếp giữa các sắc tộc. Tác giả: Lê Quang Sơn. Kỷ yếu Đại hội đại biểu toàn quốc lần III- Hội Tâm lý - Giáo dục học Việt Nam. Năm 2001. (Dec 31 2010 1:54PM)
[22]Bài báo: Về Phương pháp Sư phạm tương tác. Tác giả: Lê Quang Sơn
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Đổi mới phương pháp giảng dạy đại học”- Đại học Sư phạm-ĐHĐN. Năm 2001. (Dec 31 2010 1:54PM)
[23]Bài báo: Về môi trường tâm lý cho việc học. Tác giả: Lê Quang Sơn
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Kỷ yếu Hội nghị “Quan hệ giữa đào tạo đại học và thị trường lao động”- Đại học Đà Nẵng và Dự án Giáo dục đại học. Năm 2001. (Dec 31 2010 1:54PM)
[24]Bài báo: Những đặc điểm tâm lý của định hướng giá trị của thanh niên Việt Nam hiện đại. Tác giả: Lê Quang Sơn. Thông báo Khoa học Đại học Sư phạm, ĐHĐN. Số: 3. Năm 2000. (Dec 31 2010 1:54PM)
[25]Bài báo: Những điều kiện vật chất của việc dạy học. Tác giả: Lê Quang Sơn. Nội san Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Đà Nẵng. Số: 8. Năm 1995. (Dec 31 2010 1:54PM)
[26]Bài báo: Mối liên hệ tư duy - ngôn ngữ và ý nghĩa của nó đối với việc dạy học ngoại ngữ. Tác giả: Lê Quang Sơn. Nội san Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Đà Nẵng. Số: 7. Năm 1993. (Dec 31 2010 1:54PM)
[27]Bài báo: Giao tiếp Sư phạm. Tác giả: Lê Quang Sơn
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Nội san Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: 6. Năm 1992.
(Dec 31 2010 1:54PM)
[28]Bài báo: Mấy suy nghĩ về cách thức bảo đảm hiệu quả của thực tập Sư phạm. Tác giả: Lê Quang Sơn. Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Quy trình đào tạo mới”- Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Đà Nẵng. Năm 1990. (Dec 31 2010 1:54PM)
[29]Bài báo: Một số vấn đề về sử dụng dư luận tập thể học sinh trong công tác giáo dục. Tác giả: Lê Quang Sơn. Nội san Đại học Sư phạm ngoại ngữ Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: 5. Năm 1988.
(Dec 31 2010 1:54PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Improving conflict resolution ability of School leaders in Central Vietnam. Authors: Lê Quang Sơn
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. 28th Annual International Seminar, ISTE, Armidale, NSW, Australia
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Year 2008.
(May 17 2011 11:20PM)
[2]Article: Preservation and mobilization of the national peculiarity in the socioeconomic development in Central Vietnam. Authors: Lê Quang Sơn. Proceedings international conference on “Socio-economic strategies for Central Vietnam at the dawn of the XXI century”, Danang University and United States Foundation. Year 2000. (Dec 31 2010 1:54PM)
[3]Article: Ценностные ориентации современной вьетнамской молодёжи. Authors: Lê Quang Sơn
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Материалы VI-й конференции молодых учёных: “Воспитание и развитие личности: Теория и практика конца XX-го века”
marriage affairs all wife cheat i want an affair
. Year 1998.
(Dec 31 2010 1:54PM)
[4]Article: Некоторые особенности вьетнамской ментальности. Authors: Lê Quang Sơn
marriage affairs open i want an affair
. Развитие личности. Year 1998. (Dec 31 2010 1:54PM)
  
 Sách và giáo trình
(May 31 2017 11:24PM)(Jul 13 2015 5:24PM)(Jul 13 2015 5:21PM)(Jan 14 2011 5:42PM)(May 17 2011 10:56PM)(Jan 14 2011 5:41PM)(Jan 14 2011 5:41PM)(Jan 14 2011 5:34PM)(Jan 14 2011 5:39PM)(Dec 31 2010 1:54PM)(Dec 31 2010 1:54PM)(Dec 31 2010 1:54PM)(Dec 31 2010 1:54PM)(Dec 31 2010 1:54PM)
[1]Giáo trình quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào tạo
Chủ biên: Trần Xuân Bách, Bùi Việt Phú, Lê Quang Sơn. Nơi XB: NXB GDVN. Năm 2016.
[2]

Giáo trình Giao tiếp sư phạm

Chủ biên: Lê Quang Sơn, Nguyễn Văn Lũy. Đồng tác giả: Lê Quang Sơn, Nguyễn Văn Lũy. Nơi XB: Nhà xuất bản Đại học sư phạm Hà Nội. Năm 2014.

[3]Xu thế phát triển giáo dục Chủ biên: Lê Quang Sơn - Bùi Việt phú. Đồng tác giả: Lê quang Sơn, Bùi Việt Phú. Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Năm 2013.
[4]Rèn luyện kỹ năng sư phạm, dành cho giáo viên phổ thông và sinh viên các trường Cao đẳng Sư phạm và Đại học Sư phạm Chủ biên: Lê Quang Sơn, Hà Nhật Thăng. Nơi XB: Nxb Giáo dục Việt Nam. Năm 2010.
[5]Tâm lý học đại cương Chủ biên: Lê Quang Sơn. Nơi XB: TTĐTTX Đại học Đà Nẵng. Năm 2009.
[6]Phương pháp nghiên cứu tâm lý trẻ em Chủ biên: Lê Quang Sơn, Phạm Thị Mơ. Nơi XB: Nxb Lao động. Năm 2009.
[7]Hành trình thành niên, Giáo trình điện tử về giáo dục giới tính, tình dục và sức khỏe sinh sản cho sinh viên Chủ biên: Lê Quang Sơn và các tác giả khác. Nơi XB: Quỹ Dân số Thế giới và ĐHSP - ĐHĐN. Năm 2009.
[8]Từ điển Tâm lý học Chủ biên: Lê Quang Sơn, Nguyễn Văn Lũy. Nơi XB: Nxb Giáo dục Việt Nam. Năm 2009.
[9]Tài liệu bồi dưỡng Hiệu trưởng trường phổ thông theo hình thức liên kết Việt Nam - Singapore Chủ biên: Lê Quang Sơn và các tác giả khác. Nơi XB: Bộ GD & ĐT. Năm 2009.
[10]Tâm lý học lứa tuổi và Tâm lý học Sư phạm Chủ biên: Lê Quang Sơn. Nơi XB: Trung tâm đào tạo từ xa- Đại học Đà Nẵng. Năm 2001.
[11]Психологические особенности ценностных ориентаций современной вьетнамской молодёжи Chủ biên: Lê Quang Sơn. Đồng tác giả: . Nơi XB: Кандидатская диссертация. Năm 1998.
[12]Tâm lý học thanh niên Chủ biên: Lê Quang Sơn. Đồng tác giả: . Nơi XB: Đại học Sư phạm ngoại ngữ Đà Nẵng. Năm 1994.
[13]Hướng dẫn công tác giáo viên chủ nhiệm (Tài liệu trích dịch từ cuốn “О воспитании старшеклассников"А. В. Мудрик. Москва, Просвещение, 1981) Chủ biên: Lê Quang Sơn. Đồng tác giả: . Nơi XB: Đại học Sư phạm ngoại ngữ Đà Nẵng. Năm 1990.
[14]Tìm hiểu đặc điểm các mối quan hệ liên nhân cách của học sinh một số trường phổ thông trung học tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng Chủ biên: Lê Quang Sơn. Nơi XB: Đại học sư phạm ngoại ngữ Đà Nẵng. Năm 1989.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn