Mai Thị Cẩm Nhung
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 235 lượt người xem
Họ và tên:  Mai Thị Cẩm Nhung
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  30/05/1987
Nơi sinh: Lương Xuân - Thủy Lương - Hương Thủy - Thừa Thiên Huế
Quê quán Lương Xuân - Thủy Lương - Hương Thủy - Thừa Thiên Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư phạm Mẫu Giáo; Tại: Đại học Sư phạm Huế
Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục Mầm non; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 213; Chuyên ngành: Giáo dục học (Giáo dục Mầm non); Tại: Đại học Sư phạm Hà Nội
Dạy CN: Giáo dục Mầm non
Lĩnh vực NC: Giáo dục Mầm non
Ngoại ngữ: Tiếng Anh B1 (Khung Châu Âu)
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục Mầm non, Trường Đại học Sư phạm, 459 Tôn Đức Thắng, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng
Điện thoại: 02366567226; Mobile: 0985126514
Email: camnhungsp87@gmail.com
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SÁNG TẠO CỦA TRẺ 5 - 6 TUỔI THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH. Chủ nhiệm: MAI THỊ CẨM NHUNG. Thành viên: ĐINH THỊ ĐOAN HƯƠNGNGUYỄN THỊ HỒNG PHẤN. Mã số: T2015-03-18. Năm: 2015. (Oct 22 2019 12:46PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: HÌNH THỨC TỔ CHỨC "LỚP HỌC GIA ĐÌNH" Ở TRƯỜNG MẦM NON CHO TRẺ DƯỚI 36 THÁNG TUỔI. Tác giả: MAI THỊ CẨM NHUNG. TẠP CHÍ GIÁO DỤC. Số: Đặc biệt tháng 11/2016. Trang: 144-149. Năm 2016. (Oct 22 2019 1:13PM)
[2]Bài báo: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TẠO HÌNH BẰNG NGUYÊN VẬT LIỆU THIÊN NHIÊN NHẰM PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG SÁNG TẠO CỦA TRẺ 5 - 6 TUỔI. Tác giả: MAI THỊ CẨM NHUNG. TẠP CHÍ KHOA HỌC GIÁO DỤC. Số: Đặc biệt tháng 12-2015. Trang: 16-22. Năm 2015. (Oct 22 2019 12:54PM)
[3]Tham luận: ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG CỦA SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH Ở MỘT SỐ TRƯỜNG MẦM NON TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG. Tác giả: MAI THỊ CẨM NHUNG. HỘI THẢO KH TOÀN QUỐC BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC CHO GIẢNG VIÊN CÁC TRƯỜNG SƯ PHẠM. Trang: 869-878. Năm 2015. (Oct 22 2019 1:06PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn