Nguyễn Danh Ngọc
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,485,334

 
Mục này được 30351 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Danh Ngọc
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  11/04/1987
Nơi sinh: Quân y viện 17 - Quân khu 5
Quê quán Hương Khê, Hà Tĩnh
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sản xuất tự động; Tại: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Cơ khí; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Tối ưu hóa và an toàn hệ thống; Tại: Viện Charles Delaunay, Đại học Công nghệ Troyes, Pháp
Dạy CN: Kỹ thuật Cơ Điện tử
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Pháp, Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Cơ khí, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 
Email: ndngoc@dut.udn.vn;danhngoc.nguyen@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 5/2017 - 7/2019: Giảng viên, bộ môn Cơ điện tử, khoa Cơ khí
5/2016 - 4/2017: Giảng viên tập sự, bộ môn Cơ điện tử, khoa Cơ khí
4/2015 - 11/2015: Nghiên cứu sinh sau Tiến sỹ tại Viện Charles Delaunay (ICD), trường Đại học Công nghệ Troyes (UTT), Pháp.
10/2011 - 3/2015: Nghiên cứu sinh Tiến sỹ tại ICD, UTT, Pháp.
8/2010 - 6/2011: Học Thạc sỹ chuyên ngành Tối ưu hóa và An toàn hệ thống, UTT, Pháp.
9/2005 - 4/2010: Học Đại học chuyên ngành Sản xuất tự động trong khuôn khổ Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt Pháp (PFIEV), trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng. Thực tập tốt nghiệp tại trường Kỹ thuật công nghiệp (ENSGI) thuộc Học viện Bách khoa Quốc gia Grenoble (Grenoble INP), Pháp.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Thiết kế và chế tạo robot cân bằng trên quả cầu. Chủ nhiệm: Nguyễn Danh Ngọc. Thành viên: Lê Hoài Nam, Phạm Trường Hưng, Cao Thanh Bộ. Mã số: T2018-02-09. Năm: 2018. (Mar 5 2019 4:02PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Thiết kế và chế tạo máy in gốm sử dụng cơ cấu delta kiểu ba khớp trượt. Chủ nhiệm: Lê Hoài Nam. Thành viên: Nguyễn Danh Ngọc, Nguyễn Thanh Đô, Đoàn Công Trung, Nguyễn Văn Dũng. Mã số: T2018-02-10. Năm: 2018. (Mar 5 2019 4:06PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: So sánh bộ điều khiển PID với bộ điều khiển LQG cho robot cân bằng trên quả cầu. Tác giả: Cao Thanh Bộ, Phạm Trường Hưng, Lê Hoài Nam, Nguyễn Danh Ngọc. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 7 (128). Trang: 10-14. Năm 2018. (Mar 5 2019 8:01PM)
[2]Tham luận: Development of a Receptionist Robot: Mechanical and Control System Design. Tác giả: Danh Ngoc Nguyen, Hoang Trung Ngo, Ha Linh Le, Hoai Nam Le. 17th International Symposium on Advanced Technology (ISAT-17). Trang: NA. Năm 2018. (Mar 5 2019 8:11PM)
[3]Bài báo: Design and control of an active prosthetic leg. Tác giả: Ngô Hoàng Trung, Ngô Thiện Đức, Nguyễn Danh Ngọc, Lê Hoài Nam. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 12 (121). Trang: 24-29. Năm 2017. (May 30 2018 5:44PM)
[4]Tham luận: Ball Balancing Robot. Tác giả: Cao Thanh Bộ, Phạm Trường Hưng, Lê Hoài Nam, Nguyễn Danh Ngọc. 2017 Joint Academic Forum in Danang, The University of Danang - University of Science and Technology with Japan University & Company Research Group cooperated by IEEE. Trang: NA. Năm 2017. (Mar 5 2019 8:03PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Identification of Unbalance in Rotating Machinery Using Vibration Analyze Solution. Authors: Phuoc Vinh Dang, Le Hung Toan Do, Nhu Thanh Vo, Thanh Nghi Ngo, Hoai Nam Le, Danh Ngoc Nguyen. Proceedings of the 7th Asia Conference on Mechanical and Materials Engineering (ACMME 2019). No: in press. Pages: in press. Year 2019. (Jul 11 2019 5:46PM)
[2]Article: Bio-realistic Neural Network in Speech Timing Learning Mechanism. Authors: Minh Nguyen Le, Thanh Vo Nhu, Vinh Dang Phuoc, Ngoc Nguyen Danh, Nam Le Hoai, Hai Tran Ngoc. Proceedings of 2018 4th International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD). No: ISBN: 978-1-5386-5125-4. Pages: 663-667. Year 2018. (Mar 5 2019 8:18PM)
[3]Article: A Small Test Rig for Evaluating Characteristics of Rotating Machinery. Authors: Phuoc Thanh Tran, Phuoc Vinh Dang, Ngoc Vu Vo, Hoai Nam Le, Nhu Thanh Vo, Danh Ngoc Nguyen. Proceedings of 2018 4th International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD). No: ISBN: 978-1-5386-5125-4. Pages: 258-262. Year 2018. (Mar 5 2019 8:15PM)
[4]Article: Design and control of a ball balancing robot. Authors: Danh Ngoc Nguyen, Thanh Bo Cao, Truong Hung Pham, Nhu Thanh Vo, Phuoc Vinh Dang, Hoai Nam Le. Proceedings of 2018 4th International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD). No: ISBN: 978-1-5386-5125-4. Pages: 317-322. Year 2018. (Mar 5 2019 8:06PM)
[5]Article: Evaluation of the impact of intermittent sources on smart grid equipments. Authors: D.N. Nguyen, E. Grall-Maës, P. Beauseroy, E. Deloux & Y. Dijoux. Proceedings of the European Safety and Reliability conference, ESREL 2016. No: ISBN 978-1-138-02997-2. Pages: 2860–2867. Year 2016. (Mar 17 2017 10:10PM)
[6]Article: Remaining Useful Lifetime Prognosis of Controlled systems: case of stochastically deteriorating actuator. Authors: D. N. Nguyen, L. Dieulle, A. Grall. Mathematical Problems in Engineering. No: vol. 2015, Article ID 356916. Pages: 16 pages. Year 2015. (Oct 19 2016 2:50PM)
[7]Article: Feedback control system with stochastically deteriorating actuator: remaining useful life assessment. Authors: D. N. Nguyen, L. Dieulle, A. Grall. In Proceeding of The 19th World Congress of the International Federation of Automatic Control, IFAC 2014. Cape Town (South Africa). No: xx. Pages: 3244-3249. Year 2014. (Oct 19 2016 3:05PM)
[8]Article: Remaining Useful Life Estimation of Stochastically Deteriorating Feedback Control Systems with a Random Environment and Impact of Prognostic Result on the Maintenance Process. Authors: D. N. Nguyen, L. Dieulle, A. Grall. In Proceeding of The 2nd European Conference of the Prognostics and Health Management (PHM) Society (PHME14). Nantes (France). No: xx. Pages: 681-691. Year 2014. (Oct 19 2016 3:15PM)
[9]Article: A deterioration model for feedback control systems with random environment. Authors: D. N. Nguyen, L. Dieulle, A. Grall. In Proceedings of the European Safety and Reliability conference, ESREL 2013. No: ISBN 978-1-138-00123-7. Pages: 1791-1798. Year 2013. (Oct 19 2016 3:00PM)
[10]Article: A CAM controlled machine, one step to make machining as easy as printing. Authors: Didonato, A., Reader, L., Marin, J., Naksangchun, N., D. N. Nguyen, & Vignat, F.. KMUTNB: International Journal of Applied Science and Technology. No: 4(2). Pages: 1-8. Year 2013. (Oct 19 2016 2:47PM)
  
 Sách và giáo trình
(Oct 19 2016 2:42PM)(Oct 19 2016 2:44PM)
[1]Supervision, surveillance et sûreté de fonctionnement des grands systèmes - Traité IC2, série Systèmes automatisés - Chapitre 8. Projet APPRODYN : approches de la fiabilité dynamique pour modéliser des systèmes critiques Chủ biên: N.Matta, Y. Vandenboomgaerde, J. Arlat. Đồng tác giả: Jean-François AUBRY, Genia BABYKINA, Nicolae BRINZEI, Slimane MEDJAHER, Anne BARROS, Christophe BERENGUER, Antoine GRALL, Yves LANGERON, Danh Ngoc NGUYEN, Gilles DELEUZE, Benoîte DE SAPORTA, François DUFOUR & Huilong ZHANG. Nơi XB: Hermès Sciences - Lavoisier. Năm 2012.
[2]Supervision and Safety of Complex Systems (ISTE) - Chapter 8. The APPRODYN Project: Dynamic Reliability Approaches to Modeling Critical Systems Chủ biên: N. Matta, Y. Vandenboomgaerde, J. Arlat. Đồng tác giả: Jean-François AUBRY, Genia BABYKINA, Nicolae BRINZEI, Slimane MEDJAHER, Anne BARROS, Christophe BERENGUER, Antoine GRALL, Yves LANGERON, Danh Ngoc NGUYEN, Gilles DELEUZE, Benoîte DE SAPORTA, François DUFOUR & Huilong ZHANG. Nơi XB: John Wiley & Sons. Năm 2012.
  
 Khen thưởng
[1] Tốt nghiệp thủ khoa Chuyên ngành Sản xuất tự động niên khóa 2005-2010. Năm: 2010.
[2] Đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2016-2017. Số: 685/QĐ-ĐHBK. Năm: 2017.
[3] Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và Phong trào thanh niên trường học giai đoạn 2016-2018. Số: 166/NQ-KT. Năm: 2019.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Đồ án Hệ thống Cơ Điện tử
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2017 Sinh viên năm 4-5 ngành Kỹ thuật Cơ điện tử  Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN
[2]Đồ án Vi điều khiển
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2017 Sinh viên năm 3 ngành Kỹ thuật Cơ Điện tử  Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN
[3]Robot công nghiệp
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2017 Sinh viên năm 4-5 ngành PFIEV  Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN
[4]Toán chuyên ngành
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2017 Sinh viên năm 3 chuyên ngành Kỹ thuật Cơ Điện tử và Công nghệ chế tạo máy  Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN
[5]Phương pháp tính
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2017 Sinh viên năm 3 ngành Kỹ thuật Cơ Điện tử và Công nghệ chế tạo máy  Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn