Ngô Đức Kiên
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 105,137,523

 
Mục này được 2366 lượt người xem
Họ và tên:  Ngô Đức Kiên
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  18/07/1985
Nơi sinh: Vinh, Nghệ An
Quê quán Diễn Châu, Nghệ An
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Thiết bị điện - điện tử; Tại: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Đơn vị công tác: Khoa Điện - Điện tử; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2020; Chuyên ngành: Kỹ thuật hệ thống và cơ điện tử hàng hải; Tại: National Cheng Kung University
Lĩnh vực NC: Máy điện; Thiết bị điện; Truyền tải điện không dây
Ngoại ngữ: Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, 48 Cao Thắng, Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: +84 (0)915232977
Email: ndkien@ute.udn.vn; eng.duckien.ngo@gmail.com
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu cải thiện mật độ mô-men của máy điện từ trở. Chủ nhiệm: Ngô Đức Kiên. Thành viên: Trương Thị Hoa, Hồ Quang Việt. Mã số: T2021-06-02. Năm: 2022. (Oct 28 2022 3:39PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Analysis of magnetic features in IPMSM used for EV considering PM-flux barrier interaction and excitation current. Tác giả: Ho Quang Viet, Duc-Kien Ngo*, Nguyen Vu Thanh, Anh Tuan Phung, Ngo Huy Dong, Le Cong Han, and Doan Van Khanh. The University of Danang - Journal of Science and Technology (UD-JST). Số: Vol. 21, No. 11.2. Trang: 1-6. Năm 2023. (Jan 5 2024 7:50PM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: Inductance Calculation of Flux Intensifying PMa-SynRM by Equivalent Magnetic Circuit. Authors: Min-Fu Hsieh, Duc-Kien Ngo, Viet-Vu Do, Cheng-Huan Wu, Yuan Kung Wu. 2022 7th National Scientific Conference on Applying New Technology in Green Buildings (ATiGB). Pages: 135-140. Year 2022. (Jan 7 2023 9:42PM)
[2]Presentations: Iron Loss Properties of Amorphous Ring under High-Frequency SiC Inverter Excitation with Different Dead-times Using High Sampling Rate. Authors: Nguyen Gia Minh Thao, Keisuke Fujisaki, Duc-Kien Ngo, and Kenya Naruse. 2022 International Power Electronics Conference (IPEC-Himeji 2022- ECCE Asia). Pages: 2580-2584. Year 2022. (Jul 4 2022 3:31PM)
[3]Article: Flux Intensifying Feature of Permanent Magnet Assisted Synchronous Reluctance Motor with High Torque Density. Authors: Min-Fu Hsieh, Duc-Kien Ngo*, and Nguyen Gia Minh Thao*. Electronics (SCIE, EEE). No: 11(3). Pages: 397. Year 2022. (Feb 3 2022 8:35AM)
[4]Presentations: Performance Comparison of Reluctance-Based Synchronous Motors Consider for Electric Scooter. Authors: Duc-Kien Ngo, Huu-Nguyen Thai, and Vo Tien Trung. 2021 International Symposium on Electrical and Electronics Engineering (ISEE). Pages: 249-252. Year 2021. (May 18 2021 9:53AM)
[5]Article: Analysis on Field Weakening of Flux Intensifying Synchronous Motor Considering PM Dimension and Armature Current. Authors: Duc-Kien Ngo, Min-Fu Hsieh*, and Tien Dung Le. IEEE Transactions on Magnetics (SCIE). No: 57(2). Pages: 1-5. Year 2021. (May 18 2021 9:42AM)
[6]Presentations: Analysis of Flux Intensifying Effect on Synchronous Motors Applied to Electric Scooter. Authors: Duc-Kien Ngo and Min-Fu Hsieh. 2019 IEEE Vehicle Power and Propulsion Conference (VPPC). Pages: 1-6. Year 2019. (May 18 2021 9:47AM)
[7]Presentations: A Modified of DTC Control Applied to Novel FI- PMA-SynRM for Torque Ripple Reduction. Authors: Thanh Anh Huynh, Ngoc-Duy Le, Min-Fu Hsieh, and Duc-Kien Ngo. 2019 IEEE 4th International Future Energy Electronics Conference (IFEEC). Pages: 1-7. Year 2019. (May 18 2021 9:52AM)
[8]Presentations: Performance Comparison of SynRM and Novel FI-PMa-SynRM with Different Rotor Surface Layouts. Authors: Duc-Kien Ngo and Min-Fu Hsieh. 2019 IEEE 4th International Future Energy Electronics Conference (IFEEC). Pages: 1-5. Year 2019. (May 18 2021 9:50AM)
[9]Article: Torque Enhancement for a Novel Flux Intensifying PMa-SynRM Using Surface-Inset Permanent Magnet. Authors: Duc-Kien Ngo, Min-Fu Hsieh*, and Thanh Anh Huynh. IEEE Transactions on Magnetics (SCIE). No: 55(7). Pages: 1-8. Year 2019. (May 18 2021 9:30AM)
[10]Article: Performance Analysis of Synchronous Reluctance Motor with Limited Amount of Permanent Magnet. Authors: Duc-Kien Ngo and Min-Fu Hsieh*. Energies (SCIE, ENERGY & FUELS). No: 12(18). Pages: 3504. Year 2019. (May 18 2021 9:36AM)
  
 Sách và giáo trình
[1]Mô phỏng, phân tích và đánh giá hiệu năng động cơ điện với gói phần mềm JMAG Chủ biên: Ngô Đức Kiên, Phùng Anh Tuấn. Đồng tác giả: Thái Hữu Nguyên. Nơi XB: Nhà xuất bản Bách khoa Hà Nội. Năm 2022.(Oct 28 2022 3:31PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn