Nguyễn Thái Trung
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 25849 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thái Trung
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  12/10/1975
Nơi sinh: Hà Nội
Quê quán xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư phạm tiếng Pháp; Tại: Trường ĐHSP Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Phòng Công tác sinh viên; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Chức vụ: Trưởng phòng
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2005; Chuyên ngành: Sư phạm tiếng Pháp; Tại: Trường ĐHSP TPHCM + Đại học Rouen (Pháp)
Dạy CN: Tiếng Pháp
Lĩnh vực NC: Nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa Pháp
Ngoại ngữ: Tiếng Pháp
Địa chỉ liên hệ: Phòng CTSV, Trường ĐHNN - ĐHĐN, 131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3797585; Mobile: 0905167544
Email: nttrung@ufl.udn.vn;nguyenthaitrung@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Từ 1998 đến 2005 : Dạy tiếng Pháp cho Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) tại Đại học Đà Nẵng.
- Từ 2005 đến nay : Giảng viên Khoa Tiếng Pháp, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN.
- Từ 2012 đến 2014 : Phó Chủ nhiệm Khoa Tiếng Pháp, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN.
- Từ 2014 đến nay : Trưởng Phòng CTSV, Trường ĐHNN, ĐHĐN.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Những lỗi thường gặp trong các bài tập dịch của sinh viên khoa tiếng Pháp, trường ĐHNN-ĐN. Chủ nhiệm: Nguyễn Thái Trung. Mã số: T2010-05-29. Năm: 2010. (Jan 24 2013 11:42AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Những lỗi thường gặp trong bản dịch của các sách giáo khoa tiếng Pháp song ngữ Pháp-Việt đang sử dụng tại Việt Nam. Chủ nhiệm: Nguyễn Thái Trung. Thành viên: . Mã số: T2009-05-17. Năm: 2009. (Jan 24 2013 11:41AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP TRONG CÁC BÀI TẬP DỊCH VIẾT CỦA SINH VIÊN KHOA TIẾNG PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Tác giả: NGUYỄN THÁI TRUNG. Tạp chí Ngôn ngữ & đời sống. Số: 11 (241) 2015. Trang: 64-67. Năm 2015. (Jan 19 2016 11:45AM)
[2]Bài báo: NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP TRONG BẢN DỊCH CỦA MỘT SỐ SÁCH GIÁO KHOA TIẾNG PHÁP SONG NGỮ PHÁP - VIỆT ĐANG SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM. Tác giả: Nguyễn Thái Trung. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học lần thứ ba, Trường ĐHNN Đà Nẵng. Số: 5(40).2010. Trang: 205 - 213. Năm 2010. (Jan 24 2013 11:58AM)
[3]Bài báo: Những khó khăn của sinh viên học ngoại ngữ trong kỹ năng viết và một vài biện pháp giúp sinh viên nâng cao kỹ năng soạn thảo văn bản. Tác giả: Nguyễn Thái Trung. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học lần 4, Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Số: 05/2008. Trang: 146-152. Năm 2008.
(Apr 23 2013 11:18AM)
[4]Bài báo: Những sai sót phổ biến của sinh viên các lớp song ngữ năm 3 & 4 ngành Hóa dầu khoa Hóa Trường ĐHBK - ĐHĐN trong việc sử dụng các cấu trúc tổ chức và liên kết văn bản trong kỹ năng viết. Tác giả: Nguyễn Thái Trung . Kỷ yếu Hội nghị Khoa học lần 3, Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng. Số: 05/2007. Trang: 207 - 214. Năm 2007. (Apr 23 2013 11:53AM)
  
 Khen thưởng
[1] Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. Số: 3236/QĐKT. Năm: 2009.
[2] Đạt thành tích tiêu biểu trong "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Số: 07-QĐ/BTV. Năm: 2013.
[3] Đã có thành tích xuất sắc trong công tác hoạt động công đoàn. Số: 86/QĐKT-CĐĐHĐN. Năm: 2013.
[4] Đã có thành tích xuất sắc trong công tác hoạt động công đoàn năm học 2013-2014. Số: 135/QĐKT. Năm: 2014.
[5] Đã đạt thành tích Huy chương Bạc tại Đại hội TDTT CBVC ĐHĐN năm 2014. Năm: 2014.
[6] Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Số: 5079 ngày 17/8/2016. Năm: 2016.
[7] Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Số: 1260/QĐ-ĐHNN ngày 05/12/2018. Năm: 2018.
[8] Đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao CBVC ĐHĐN năm 2018. Số: 417/QĐ-ĐHNN ngày 09/5/2018. Năm: 2018.
[9] Đã tích cực tham gia Đại hội Thể thao CBVC ĐHĐN lần thứ V năm 2018. Số: 254/QĐKT-CĐNN ngày 09/5/2018. Năm: 2018.
[10] Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2018-2019. Số: 67/QĐ-CĐĐHĐN ngày 28/6/2019. Năm: 2019.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn